Simula

Simula Research Laboratory driver høyt anerkjent forskning innenfor IKT med verdi for samfunnet. Vil du jobbe i et ledende forskningsinstitutt med høy faglig anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt? Hos oss kan du skrive masteroppgave, arbeide som research trainee eller PhD-student, eller du kan jobbe med interessante oppgaver som summer intern.

(English below)

 

Simula Research Laboratory is a highly recognized research institution within ICT, focusing on scientific challenges that are of genuine value for society. Would you like to work in a leading research institution? Here you can write you’re master thesis, work as a trainee or PhD-candidate, or as a summer intern.

Simula Research Laboratory ble etablert i 2001, og driver forskning på høyt internasjonalt nivå, med hovedmål å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer av verdi for samfunnet. Forskningen er organisert i store og fokuserte prosjekter innenfor tre delområder av informatikk; kommunikasjonsteknologi, beregningsvitenskap og programvareutvikling. Det sterke fokuset på grunnleggende forskning innen disse spesialfeltene er kombinert med både undervisning av master – og PhD-studenter, samt utvikling av kommersielle applikasjoner. Vil du jobbe i et ledende forskningsinstitutt innen informasjonsteknologi med høy faglig anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt? Hos oss kan du skrive masteroppgave, gå videre med forskning som research trainee eller PhD-student, eller du kan jobbe med interessante oppgaver som summer intern. Muligheten for eventuell gründervirksomhet finnes også.

(English below)

 

Simula Research Laboratory was founded in 2001, and our main objective is to create knowledge about fundamental scientific challenges that are of genuine value for society. Important research with long-term impact in the fields of communication systems, scientific computing and software engineering constitutes the basis of Simula. The strong focus on basic research is combined with both teaching of postgraduate students and the development of commercial applications. Would you like to work in a leading research institution within information technology, highly recognized both nationally – and internationally? At Simula you can write you’re master thesis, head on to research as a trainee or PhDcandidate, or you can work with interesting projects as a summer intern. Working on a startup project of your own is also a possibility.

Emneord: Matematikk, Informatikk, Geologi, Fysikk, Medisin
Publisert 14. jan. 2019 15:38 - Sist endret 14. jan. 2019 15:47