Teach First Norway - Utdanningsetaten i Oslo

Teach First Norway er et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram for nyutdannede ledertalenter med master- eller doktorgrad innen realfag.

OM TEACH FIRST NORWAY:
Teach First Norway er et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram for nyutdannede ledertalenter med master- eller doktorgrad innen realfag. Som Teach First-kandidat vil du jobbe fulltid som matematikk- og/eller naturfagslærer på en utfordrende ungdoms- eller videregående skole i Oslo samtidig som du følger et krevende utdannings- og utviklingsprogram; dette inkluderer intensiv opplæring i England sammen med engelske Teach First-kandidater (”Summer Institute”), formell lærerkvalifisering (PPU), kompetanseutvikling i regi av Statoil og tett oppfølging av mentorer og veiledere.

Teach First Norway ble etablert i 2009 av Utdanningsetaten i Oslo og Statoil, og i samarbeid med Universitetet i Oslo og Teach First-organisasjonen i England med det formål å styrke elevresultatene i realfagene som grunnlag for økt rekruttering til høyere realfaglige studier. Samtidig retter programmet seg mot de mest utfordrende skolene i Oslo hvor du som Teach First-kandidat vil gjøre en viktig innsats som lærer og leder for de ungdommene som trenger deg aller mest.  Teach First Norway handler om å gjøre en forskjell – for deg selv, for samfunnet og for dine elever.

MULIGHETER
Lederutvikling

For å bli en god leder må du utøve lederskap i praksis. Som lærer er du en leder fra dag én. Ingen andre yrker gir deg en slik mulighet til å gå rett fra studier til en lederposisjon med fullt ansvar for utvikling, prestasjoner og resultater. Klasserommet er en av de beste arenaene for å utvikle og trene lederferdigheter.

Internasjonal erfaring
Teach First Norway bygger på Teach First i England hvor programmet er blitt et av de mest populære karriereveiene for nyutdannede. I din innledende opplæring vil du delta på ”Summer Institute” i England som inkluderer praksis på en utfordrende engelsk skole.

Karriere
Teach First-programmet gir deg en unik mulighet til å utvikle dine lederegenskaper, styrke din kompetanse og gi deg et fortrinn karrieremessig – uansett hvilken vei du velger å gå etter dine to år som Teach First-kandidat. Programmet varer i 2 år, men ved fullført PPU er du garantert fast ansettelse i Osloskolen.

Tilpasset utdanning
Fokuset det første året er å utvikle deg som en god leder i klasserommet. Som en viktig del av Teach First Norway inngår praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Strukturen på PPU er tilpasset din arbeidssituasjon og består av ukesamlinger og veiledninger på skolen.

Gode betingelser
Du vil være ansatt i Osloskolen i full jobb, men du vil få noe nedslag i undervisningsplikten for å kunne følge de andre elementene som inngår i Teach First-programmet.  Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Teach First Norway er et verdibasert utviklingsprogram. Som TFN-kandidat må du identifisere deg med og etterleve programmets verdier:
åpen, modig, tett-på og omtenksom.

Emneord: Statistikk, Metrologi, Biologi, Matematikk, Informatikk, Geologi, Fysikk, Elektronikk, Materialvitenskap, Kjemi, Molekylærbiologi
Publisert 20. nov. 2017 11:55 - Sist endret 20. nov. 2017 14:12