RealKarriere

RealKarriere har frem til 2019 vært en årlig karriere- og nettverksdag for teknologi og realfag ved Universitetet i Oslo.

Videre vil RealKarriere ta en ny form og få nytt innhold. Akkurat hva og når er ikke bestemt enda, men nettsiden her vil bli oppdatert så snart det blir klart.