Temapresentasjoner 2019

Tidspunkt Auditorium 1 Auditorium 2
12:30 Acando Simula
13:00 IFE - Institutt for energiteknikk Norsk Regnesentral
13:30 SINTEF Boston Consulting Group
14:30 If Skadeforsikring NUF Åkerblå AS

Temapresentasjoner foregår i Vilhelm Bjerknes' hus.

Trykk på bedriftene for mer informasjon om temapresentasjonene.