Center for Space Sensors and Systems

illustrasjon av solsystemet

CENSSS jobber med vitenskapelige og teknologiske utfordringer og forretningsområder innen småsatellitter for jordobservasjon og innen utforskning av månen og planetene.