Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner.

Alle emner

Personer

Finn ansatte og studenter

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Velkommen til studiestart!folkemengde

 • Oppstart på ditt studieprogram og fadderordning
 • Sjekkliste: dette må du gjøre i august
 • Se alt om studiestart

Forskning

Finn våre forskere, forskergrupper og forskningsprosjekter. Tenker du på å ta en doktorgrad? Les mer om vårt ph.d-program

Utdanning – kultur for læring

Vi jobber for å være blant Europas ledende miljøer innen utdanning. Vi er internasjonalt ledende på integrering av programmering og digital kompetanse i alle utdanninger, og utvider nå utdanningssamarbeidet med utvalgte, europeiske forskningsintensive universiteter.

Arrangementer


 

Titan.uio.no

 • Rune Halvorsen, Anders Bryn og Sindre Jakobsen på feltarbeid ved Finse. Med lupe og pinsett kartlegger forskerne livet på vidda 22. aug. 2019 09:18

  Innenfor denne kvadratmeteren kan det finnes så mye som 40–50 ulike vekster. Sindre Jakobsen må kartlegge dem alle. Og en rekke andre tilsvarende ruter i fjellet ved Finse.

 • Lagdelte sedimentære bergarter, Tasmania, Australia Nytt kart over havbunnen viser mye mer avleiring enn antatt 20. aug. 2019 14:07

  De store verdenshavene er kjent for folk flest.  Mindre kjent er selve havbunnen – og at det hele tiden avsettes sedimenter der. En oppdatering av kartet GlobSed viser at det er 30 % mer sedimentavsetninger i havet enn det som tidligere er kartlagt. En UiO-stipendiat har ledet oppdateringen.

 • Mobbing Hvorfor blir noen syke av mobbing, andre ikke? 19. aug. 2019 08:52

  Hva får en molekylærbiolog til å sende en spørreundersøkelse om mobbing på arbeidsplassen til 5000 personer? Og hvorfor får han tilsendt spyttprøver fra 1200 av dem?

 • flaks, blink Flaks kan trenes opp 16. aug. 2019 08:35

  Oppmerksomhet og nysgjerrighet er avgjørende egenskaper for å ha flaks. Dette kan man trene opp, og det gjør kanskje at tilfeldigheter ikke bare er tilfeldigheter.

Innovasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

NORA-nettverket

Universitetet i Oslo er partner i NORA-konsortiumet - en storstilt satsing som skal styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. 

Aktuelle saker