Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

UiO i rommet

illustrasjon

UiO deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruktsjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.

Tema: innovasjon

illustrasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet.

Forskning i nordområdene

illustrasjon

UiO har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner blant annet innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag.

EU-prosjekter

European Research Council fremmer vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.
Se våre ERC-prosjekter.

Logo Horizon 2020

Vi deltar i flere tverrnasjonale samarbeidsprosjekter ledet av forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Se våre koordinatorprosjekter.

 

Forskningsarrangementer

i dag jan.
Seminar room "Gates of Eden" (2nd floor), Matematisk Institutt, Sognsveien 77B, Ullevål Stadion
i dag jan.
11:15, Seminar room "End of the Line" (2nd floor), Matematisk Institutt, Sognsveien 77B, Ullevål Stadion
25 jan.
Seminar room "Gates of Eden" (2nd floor), Matematisk Institutt, Sognsveien 77B, Ullevål Stadion
25 jan.
10:15, Ole Johan Dahls hus