Forskning

EU-finansiert forskning ved fakultetet

ERC-prosjekter

Det europeiske forskningsrådet (ERC) finansierer de beste forskningsprosjektene i Europa for å fremme vitenskapelig kvalitet, dristig og nyskapende forskning. Av norske universiteter er det vi som gjør det best her.

Samarbeidsprosjekter

Horisont 2020 finansierer fremragende tematiske forskningsprosjekter. Vi deltar i flere samarbeidsprosjekter ledet av forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

illustrasjon dameMarie Skłodowska-Curie Actions

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) finansierer prosjekter for forskere i alle stadier av kariere - fra doktorgradskandidater til høyt erfarne forskere - og oppmuntrer til transnasjonal, tverrsektoriell og tverrfaglig mobilitet.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

  Finn prosjekt

  Forskningsaktuelt

  Innovasjon

  Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

  UiO i rommet

  UiO deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruktsjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.

  Forskning i nordområdene

  UiO har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner blant annet innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag.

  Disputaser

  Ingen kommende arrangementer.