Forskning

EU-finansiert forskning ved fakultetet

ERC-prosjekter

Det europeiske forskningsrådet (ERC) finansierer de beste forskningsprosjektene i Europa for å fremme vitenskapelig kvalitet, dristig og nyskapende forskning. Av norske universiteter er det vi som gjør det best her.

Samarbeidsprosjekter

Horisont 2020 finansierer fremragende tematiske forskningsprosjekter. Vi deltar i flere samarbeidsprosjekter ledet av forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

illustrasjon dameMarie S.-Curie Master Class

Vi tilbyr opplæring til talentfulle forskere slik at de lykkes med sin Marie S.-Curie-søknad.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

  Finn prosjekt

  Forskningsaktuelt

  Innovasjon

  illustrasjon

  Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelige
  fakultet.

  UiO i rommet

  illustrasjon

  UiO deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruktsjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.

  Forskning i nordområdene

  illustrasjon

  UiO har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner blant annet innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag.

  Forskningsarrangementer

  17 okt.
  13:15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus
  18 okt.
  11:00, Milky Way auditorium i 2. etasje på Ullevål stadion, Institutt for teoretisk astrofysikk
  18 okt.
  13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B