Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

  Forskningsaktuelt

  UiO i rommet

  illustrasjon

  UiO deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruktsjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.

  Innovasjon

  illustrasjon

  Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelige
  fakultet.

  Forskning i nordområdene

  illustrasjon

  UiO har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner blant annet innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag.

  EU-prosjekter

  European Research Council fremmer vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.
  Se våre ERC-prosjekter.


  Vi tilbyr opplæring til talentfulle forskere slik at de lykkes med sin Marie S.-Curie-søknad.
  Marie S.-Curie Master Class

  Logo Horizon 2020

  Vi deltar i flere tverrnasjonale samarbeidsprosjekter ledet av forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
  Se våre koordinatorprosjekter.