Temasider

Innovasjon ved MN-fakultetet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet satser målrettet på innovasjon, både innen forskning og utdanning. Vi har vunnet flere av UiOs innovasjonspriser.

UiO i rommet

Universitetet i Oslo deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruksjon av satellitter til romvær og grunnforskning om universets utvikling.