Om fakultetet

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Fakultetsstyrevalg 2019

Det er tid for valg av representant for midlertidig tilsatte til fakultetsstyret.
På grunn av teknisk feil må valget gjennomføres på nytt. Valget er åpent 28. januar til 11. februar.

Tal og fakta

  • Om lag 6000 studentar
  • Om lag 800 doktorgradskandidatar
  • Om lag 1100 vitskaplege tilsette
  • Om lag 450 teknisk/administrativt tilsette
  • Om lag 1910 vitskaplege publikasjonar

Finn fram på fakultetet

Kart over Universitetet i OsloOversikt over einingar og bygningar.

Organisasjon

Likestilling

MN-fakultetet skal legge til rette for at den enkelte medarbeidar og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglege kompetanse i eit stimulerande arbeids- og læringsmiljø.

Kontakt MN

Fakultetsadministrasjonen
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1032 Blindern
N-0315 OSLO

Tlf: (47) 22 85 52 00
E-post: postmottak@mn.uio.no

Besøksadresse:

Fysikkbygningen aust
Sem Sælandsvei 24
Blindern

Kart