Fakta om Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Etablert i 1811 som ei undereining av Filosofisk fakultet, etablert som eige fakultet i 1861
  • Om lag 6000 studentar
  • Om lag 830 doktorgradskandidatar
  • Om lag 1100 vitskaplege tilsette
  • Om lag 550 teknisk/administrativt tilsette
  • Totalbudsjett: ca. 2 mrd. kr
  • Areal: om lag 156 000 m2. Ein fjerdedel av UiO sitt totalareal vert disponert av MN-fakultetet.
  • 9 institutt
  • 2 årseining
  • 15 bachelorprogram
  • 22 toårige masterprogram
  • 2 femårige masterprogram
  • 2 erfaringsbaserte masterprogram
  • Leiar 3 senter for framifrå forsking (SFF)
  • Leiar 2 senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)
  • Leiar 1 senter for framifrå utdanning (SFU)
  • Deltek som partnar i 3 forskingssenter for miljøvennleg energi (FME)
  • Deltek som partnar i 4 senter for framifrå forsking (SFF)
  • Deltek som partnar i 7 senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)
  • 28 stipend frå det Europeiske forskingsrådet (ERC) 
  • Koordinerar 9 EU-prosjekt i Horisont 2020
  • Leder 5 nasjonale forskningsinfrastrukturer
  • 2 feltstasjonar, 2 forskingsfartøy

Nobelprisvinnarar frå UiO og MN.

Publisert 29. okt. 2010 14:26 - Sist endra 2. mars 2022 14:35