Fakta om Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • Etablert i 1811 som ei undereining av Filosofisk fakultet, etablert som eige fakultet i 1861
 • Om lag 6000 studentar
 • Om lag 800 doktorgradskandidatar
 • Om lag 1100 vitskaplege tilsette
 • Om lag 450 teknisk/administrativt tilsette
 • Totalbudsjett: ca. 2 mrd. kr
 • Areal: 162 000 m2. Ein fjerdedel av UiO sitt totalareal vert disponert av MN-fakultetet.
 • 9 institutt
 • 2 årseining
 • 15 bachelorprogram
 • 21 toårige masterprogram
 • 2 femårige masterprogram
 • 2 erfaringsbaserte masterprogram
 • Leiar 3 senter for framifrå forsking (SFF)
 • Leiar 1 senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)
 • Leiar 1 senter for framifrå utdanning (SFU)
 • Deltek som partnar i 3 forskingssenter for miljøvennleg energi (FME)
 • Deltek som partnar i 4 senter for framifrå forsking (SFF)
 • Deltek som partnar i 4 senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)
 • 24 stipend frå det Europeiske forskingsrådet (ERC) 
 • Koordinerar 9 EU-prosjekt i Horisont 2020
 • 2 feltstasjonar, 2 forskingsfartøy

Nobelprisvinnarar frå UiO og MN.

Publisert 29. okt. 2010 14:26 - Sist endra 6. feb. 2020 13:41