Prisar og utmerkingar ved MN

Ei rekke forskarar og stipendiatar ved MN har fått ulike prisar og utmerkingar for si forsking.

UiO-prisane

Kvart år deler Universitetsstyret ut fire prisar: Forskingsprisen, Formidlingsprisen, Pris for godt læringsmiljø og Innovasjonsprisen. Se kven som er MNs vinnarar. 

Kongens gullmedalje

H.M. Kongen sin gullmedalje vert tildelt ein framifrå, yngre forskar for eit vitskapleg arbeid vurdert ved Universitetet i Oslo.

Årets forelesar

Saman med fakultetet deler Det matematisk-naturvitskaplege Studentutval (MNSU) årleg ut prisen for beste og mest innovative forelesar.

Frode Olsgard sin minnepris

Frode Olsgard sin minnepris vert årleg tildelt nokon ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet som over år har gjort ein markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet.

Olav Thon Stiftelsens faglege priser og stønad til forsking

Olav Thon Stiftelsen deler årleg ut faglege prisar og stønad til fremragande undervisning og forsking innan dei medisinske og matematisk-naturvitskaplege fagområder.

Norsk forskningsråds priser

Forskere og formidlere ved MN-fakultetet er belønnet med NFRs priser.