Olav Thon Stiftelsens faglege prisar og stønad til forsking

Olav Thon Stiftelsen deler årleg ut faglege prisar og stønad til framifrå undervisning og forsking innan dei medisinske og matematisk-naturvitskaplege fagområder. Dette er tildelingar for høgtståande internasjonal og nasjonal forsking og for forskingsbasert undervisning på universitets- og høgskulenivå.

Prisvinnarar frå Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

2022:

 • Nasjonal pris for framifrå undervisning:
  Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, Institutt for biovitenskap 

2019: 

 • Nasjonal pris for framifrå undervisning:
  professor Hege Christensen, Farmasøytisk institutt og professor Frode K. Hansen ved Institutt for teoretisk astrofysikk

2018:

 • Nasjonal pris for framifrå undervisning:
  Professor Karl Inne Ugland, Institutt for biovitenskap, professor Morten Hjorth-Jensen, Fysisk institutt og professor Tone Bratteteig, Institutt for biovitenskap

2017:

 • Nasjonal pris for framifrå undervisning:
  professor Knut Mørken, Matematisk institutt og professor Are Raklev, Fysisk institutt.

2016:

 • Nasjonal pris for framifrå undervisning:
  professor Hans Petter Langtangen, Institutt for informatikk.

2015: 

 • Nasjonal pris for framifrå undervisning: professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk institutt.
 • Stønad til nasjonal undervisningsrelatert forskingsprosjekt: forskningsprosjektet ReleKvant, v/ Studentaktiv forskning, professor Carl Angell, professor Ellen K. Henriksen og førstelektor Cathrine W. Tellefsen, Fysisk institutt.
Publisert 6. sep. 2016 14:01 - Sist endra 20. jan. 2022 16:10