Strategi

MN-fakultetet har, som Norges største fagmiljø innenfor matematisk, naturvitenskapelig og teknologiske fag, et betydelig nasjonalt ansvar for forskning, utdanning og formidling. Vår strategi bygger opp under overordnet strategi for UiO.

Visjon

Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet - Norges nøkkel til fremtidens kunnskapssamfunn.

Virksomhet

MN-fakultetets hovedvirksomhet er forskning, utdanning og formidling. Fakultetet har som mål å frambringe ny kunnskap, styrket innovasjonsevne og forståelse for realfagene som en kulturbærende aktivitet i samfunnet.

Visjon 2020 - en strategi for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Strategier ved instituttene

Publisert 29. okt. 2010 14:47 - Sist endra 18. des. 2015 14:29