English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

På den sikre siden

Sikresiden.no er eit mobiltilpassa nettsted som gir informasjon om kva du skal gjere når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle ansatte og studentar til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innhaldet.

Nødnummer:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- /Alarm: 22 85 66 66

HMS-mål

MN-fakultetet har som mål å kvalitetssikre HMS-arbeidet ved einingane, slik at:

  • Arbeide er samordna og i tråd med UiO si overordna målsetting, følger vedtatte policyer og prosedyrer
  • Studentar og tilsette har eit fullt forsvarleg lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på førebygging av uønskte hendingar
  • Det byggast ein felles HMS-kultur som bidreg til at dei tilsette opplev arbeidsplassen som helsefremjande
  • Se til at HMS-arbeidet utvikles for å oppfyll lova sine krav til helse, miljø og tryggleik

Feltarbeid

Prosedyre for HMS i feltarbeid

Roller i HMS-arbeidet på MN-fakultetet

Planer

Brannvern

Etasjevaktar og lokale rutinar ved instituttane. 

HMS - Arbeidsmiljø

Sentrale policyer, prosedyrer og verktøy.

Førstehjelpskurs

Gratis førstehjelpskurs tilbys alle ansatte ved MN-fakultetet.

Opplæring

Oversikt over kommende HMS-kurs på universitetet.

Arbeidsmiljøutvalet ved fakultetet (MN-LAMU)

Systematisk HMS-arbeid