Opplæring i helse, miljø og sikkerhet - HMS

Vi tar sikkerhet på alvor. Alle realfagsstudenter får derfor opplæring i helse, miljø og sikkerhet - HMS.

Alle studenter skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Opplæring i HMS på MN legger vekt på gode holdninger og skal sikre at undervisning og forskning foregår i trygge omgivelser. Dette kan vi gjøre ved å forebygge ulykker, begrense skadene om ulykker skjer og hjelpe deg som student til å fungere godt i studiehverdagen og ellers. Opplæringen er derfor spesifikk for din studietid og for din kompetanse fra arbeidslivet.

HMS-opplæringen består fra høsten 2015 av 7 emner:

 • HMS0501
 • HMS0502
 • HMS0503
 • HMS0504
 • HMS0505
 • HMS0506
 • HMS0507

Emnene HMS0501 - HMS0506 foreligger som e-læringsemner, mens HMS0507 er et emne med forelesing og en praktisk øvelse.

HMS-opplæringen er obligatorisk ut fra hvilket studieprogram eller hvilke emner du er meldt til, se informasjon direkte i aktuelle studieprogram og emnebeskrivelser. Du finner lenke til de digitale selvstudiene på emnesidene.

Hvis du har tatt HMS-opplæring ved en annen institusjon, må du likevel gjennomføre og bestå emnene som er obligatoriske krav for "ditt" program og "dine" emner. Bakgrunnen for at det ikke gis fritak for HMS-emner tatt andre steder er at den opplæringen du får ved UiO er både generell og spesifikk for UiO.

Hvis du lurer på hvordan du skal ta de nye elæringsemnene, kan du se på denne instruksjonsvideoen.

Overgangsordninger:

Hvis du har HMS-emner som krav, enten for studieprogrammet du går på eller for emner du tar, og har fullført kravene med de "gamle" HMS-emnene, trenger du ikke å  ta de "nye" HMS-emnene. Du trenger heller ikke å søke om fritak for de "nye" emnene hvis du fyller kravene med de "gamle" HMS-emnene.

For studenter som har krav om HMS-emner fra tidligere enn høsten 2015, men som ikke har fullført kravene gjelder følgende:

MNHMS0015 Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS):

For å få bestått MNHMS0015 må du melde deg opp til- og få bestått de aktuelle HMS-emnene som tilsvarer delene du mangler i MNHMS0015.

 • De 3 delene av MNHMS0015 erstattes av følgende nye HMS-emner:
MNHMS0015 - HMS-system ved UiO HMS0501 HMS0502
MNHMS0015 - Brannsikkerhet HMS0507  
MNHMS0015 - Førstehjelp Nedlagt  

 

 • Førstehjelp utgår fra og med høsten 2015. Det vil si at hvis du har tatt deler av MNHMS0015, men mangler førstehjelp, skal du ikke ta førstehjelp, men får likevel MNHMS0015 bestått hvis du har godkjent de andre delene av emnet. Hvis dette gjelder deg, ta kontakt med MN-studieinfo for å få MNHMS0015 bestått.
 • For å få de andre delene av MNHMS0015 (HMS-system ved UiO og brannsikkerhet) godkjent, se i tabellen over hvilke HMS-emner du må ta. Du må selv melde deg opp til HMS-emnene du mangler i StudentWeb. Når du har fått emnene bestått, ta kontakt med MN-studieinfo for å få MNHMS0015 bestått.

MNHMS0010LS Innføring i laboratoriesikkerhet og MNHMS0020LS In-depth Laboratory Safety:

 • HMS0503 erstatter både MNHMS0010LS og MNHMS0020LS. Hvis du mangler MNHMS0010LS eller MNHMS0020LS må du melde deg til HMS0503 i StudentWeb og gjennomføre og bestå testen for å få emnet bestått.
 • Det er fullt overlapp mellom MNHMS0010LS og MNHMS0020LS. Har du krav om et av disse, og har tatt er av disse er kravet oppfylt.

MNHMS0015FS Innføring i feltsikkerhet:

 • HMS0504 erstatter MNHMS0015FS . Hvis du mangler MNHMS0015FS må du melde deg til HMS0504 i StudentWeb og gjennomføre og bestå testen for å få emnet bestått.

MNHMS0015ES Innføring i el-sikkerhet:

 • HMS0505 erstatter MNHMS0015ES . Hvis du mangler MNHMS0015ES må du melde deg til HMS0505 i StudentWeb og gjennomføre og bestå testen for å få emnet bestått.
Publisert 10. juli 2013 15:58 - Sist endret 20. juni 2019 13:03