Opplæring i helse, miljø og sikkerhet - HMS

Vi tar sikkerhet på alvor. Alle realfagsstudenter får derfor opplæring i helse, miljø og sikkerhet - HMS.

Alle studenter skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Opplæring i HMS på MN legger vekt på gode holdninger og skal sikre at undervisning og forskning foregår i trygge omgivelser. Dette kan vi gjøre ved å forebygge ulykker, begrense skadene om ulykker skjer og hjelpe deg som student til å fungere godt i studiehverdagen og ellers. Opplæringen er derfor spesifikk for din studietid og for din kompetanse fra arbeidslivet.

HMS-opplæringen består fra høsten 2015 av 7 emner:

Emnene HMS0501 - HMS0506 foreligger som e-læringsemner, mens HMS0507 er et emne med forelesing og en praktisk øvelse.

HMS-opplæringen er obligatorisk ut fra hvilket studieprogram eller hvilke emner du er meldt til, se informasjon direkte i aktuelle studieprogram og emnebeskrivelser. Du finner lenke til de digitale selvstudiene på emnesidene.

Hvis du har tatt HMS-opplæring ved en annen institusjon, må du likevel gjennomføre og bestå emnene som er obligatoriske krav for "ditt" program og "dine" emner. Bakgrunnen for at det ikke gis fritak for HMS-emner tatt andre steder er at den opplæringen du får ved UiO er både generell og spesifikk for UiO.

Hvis du lurer på hvordan du skal ta de nye elæringsemnene, kan du se på denne instruksjonsvideoen.

Overgangsordninger:

Hvis du har HMS-emner som krav, enten for studieprogrammet du går på eller for emner du tar, og har fullført kravene med de "gamle" HMS-emnene, trenger du ikke å  ta de "nye" HMS-emnene. Du trenger heller ikke å søke om fritak for de "nye" emnene hvis du fyller kravene med de "gamle" HMS-emnene.

For studenter som har krav om HMS-emner fra tidligere enn høsten 2015, men som ikke har fullført kravene gjelder følgende:

MNHMS0015 Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS):

For å få bestått MNHMS0015 må du melde deg opp til- og få bestått de aktuelle HMS-emnene som tilsvarer delene du mangler i MNHMS0015.

MNHMS0015 - HMS-system ved UiO HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø HMS0502 – Utviklende læringsmiljø
MNHMS0015 - Brannsikkerhet HMS0507 – Brannsikkerhet  
MNHMS0015 - Førstehjelp Nedlagt  

 

  • Førstehjelp utgår fra og med høsten 2015. Det vil si at hvis du har tatt deler av MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt), men mangler førstehjelp, skal du ikke ta førstehjelp, men får likevel MNHMS0015 bestått hvis du har godkjent de andre delene av emnet. Hvis dette gjelder deg, ta kontakt med MN-studieinfo for å få MNHMS0015 bestått.
  • For å få de andre delene av MNHMS0015 (HMS-system ved UiO og brannsikkerhet) godkjent, se i tabellen over hvilke HMS-emner du må ta. Du må selv melde deg opp til HMS-emnene du mangler i StudentWeb. Når du har fått emnene bestått, ta kontakt med MN-studieinfo for å få MNHMS0015 bestått.

MNHMS0010LS Innføring i laboratoriesikkerhet og MNHMS0020LS In-depth Laboratory Safety:

MNHMS0015FS Innføring i feltsikkerhet:

MNHMS0015ES Innføring i el-sikkerhet:

Publisert 10. juli 2013 15:58 - Sist endret 27. juni 2019 12:43