Opplæring i helse, miljø og sikkerhet - HMS

Vi tar sikkerhet på alvor. Alle realfagsstudenter får derfor opplæring i helse, miljø og sikkerhet - HMS.

Alle studenter skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Opplæring i HMS på MN legger vekt på gode holdninger og skal sikre at undervisning og forskning foregår i trygge omgivelser. Dette kan vi gjøre ved å forebygge ulykker, begrense skadene om ulykker skjer og hjelpe deg som student til å fungere godt i studiehverdagen og ellers. Opplæringen er derfor spesifikk for din studietid og for din kompetanse fra arbeidslivet.

HMS-opplæringen består av 7 emner:

Emnene HMS0501 - HMS0506 foreligger som e-læringsemner, mens HMS0507 er et emne med forelesing og en praktisk øvelse.

HMS-opplæringen er obligatorisk ut fra hvilket studieprogram eller hvilke emner du er meldt til, se informasjon direkte i aktuelle studieprogram og emnebeskrivelser. Du finner lenke til de digitale selvstudiene på emnesidene.

Hvis du har tatt HMS-opplæring ved en annen institusjon, må du likevel gjennomføre og bestå emnene som er obligatoriske krav for "ditt" program og "dine" emner. Bakgrunnen for at det ikke gis fritak for HMS-emner tatt andre steder er at den opplæringen du får ved UiO er både generell og spesifikk for UiO.

Hvis du lurer på hvordan du skal ta de nye elæringsemnene, kan du se på denne instruksjonsvideoen.

Publisert 10. juli 2013 15:58 - Sist endret 23. apr. 2021 13:54