Etter- og videreutdanning (EVU)

Vi tilbyr etter- og videreutdanningskurs for næringslivet, farmasøyter, lærere i skolen og andre aktører i offentlig sektor. Flere av instituttene våre kan kontaktes for andre tilbud, slik som oppdragsundervisning og skreddersydde etter- og videreutdanningstilbud.

Bokhylle med bøker og sittegruppe i bibliotek

ProFag – realfaglig programmering

Fra høsten 2018 er det mange nye skoler som tilbyr programfaget Programmering og modellering X i videregående skole. Vi tilbyr etterutdanning for deg som skal undervise dette faget, og for deg som bare kunne tenke deg å lære mer om hvordan naturvitenskapelig programmering kan bidra til å styrke fagopplæringen i kjemi, fysikk, biologi og matematikk i videregående skole. 

Kompetanse for kvalitet

Gjennom regjeringens strategi for videreutdanning av lærere – Kompetanse for kvalitet – tilbyr vi videreutdanning for lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Tilbud til skoler

Vi har også andre tilbud til skolen, som for eksempel skolebesøk, besøk på Observatoriet og skolebesøk på campus.