Etter- og videreutdanning

De fleste av etter- og videreutdanningskursene våre er rettet mot lærere i skolen. Flere av instituttene våre kan kontaktes for andre tilbud, slik som oppdragsundervisning og skolebesøk.

Kompetanse for kvalitet

Gjennom regjeringens strategi for videreutdanning av lærere - Kompetanse for kvalitet - tilbyr vi videreutdanning for lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

ProFag - realfaglig programmering

Fra høsten 2018 er det mange nye skoler som tilbyr programfaget Programmering og modellering X i videregående skole. Vi tilbyr etterutdanning for deg som skal undervise dette faget, og for deg som bare kunne tenke deg å lære mer om hvordan naturvitenskapelig programmering kan bidra til å styrke fagopplæringen i kjemi, fysikk, biologi og matematikk i videregående skole.