Etter- og videreutdanning

Gjennom Skolelaboratoriet (Seksjon for fysikkdidaktikk) tilbyr Fysisk institutt etter- og videreutdanning for lærere.

Videreutdanning (kurs med studiepoeng)

I gang:
Naturfag 2 (8-11) - videreutdanning for lærere -30 studiepoengs videreutdanning under "Kompetanse for kvalitet"

Avsluttet
60-studiepoengs videreutdanningspakke i fysikk for lærere som ønsket å kvalifisere seg til å undervise i fysikk i videregående skole. Det (foreløpig) siste kullet som gjennomførte dette opplegget tok eksamen i juni 2013.

Se også UiOs øvrige tilbud rettet mot skolesektoren.

Etterutdanning (kurs uten studiepoeng)

Skolelaboratoriet tilbyr etterutdanningskurs for lærere på alle trinn i skolen. Mange av kursene gir vi i samarbeid med de andre naturvitenskapelige og fagdidaktiske miljøene ved UiO og i Norge.

Kurstilbud kunngjøres på Skolelaboratoriets sider samt gjennom e-postlister og det nasjonale nettstedet Skolelab.no, der det er mulig å registerer seg for å motta informasjon om kurs.

I perioden 2013-2016 samarbeider vi med Naturfagsenteret  og en rekke fagdidaktiske miljøer ved universiteter og høyskoler om  "Nøkler til naturfag", et etterutdanningstilbud med vekt på kjemi- og fysikkdelene av læreplanen for 5. - 7. trinn.

Enkeltskoler, kommuner, regioner eller fylkeskommuner kan ta kontakt med ønsker om skreddersydde kurs av ønsket varighet, og vi vil da kunne tilby kurs i den grad personalsituasjonen tillater det. Eksempler på kurs:

  • 2 ganger 2 dagers kurs i fysikk i naturfaget på ungdomstrinnet
  • 3 dagers kurs i fysikk programfag i videregående skole

Bestilling av kurs

Publisert 10. mars 2011 21:25 - Sist endret 16. mai 2018 10:13