Hva kan du bli hvis du studerer fysikk?

Fysikk er grunnlaget for mange andre fag, og kompetansen fysikere har er derfor ettertraktet på en lang rekke områder.

Du finner fysikere på sykehus, på børsen, i industri og konsulentvirksomhet, i offentlig forvaltning og på skolen.

Fysikere forsker på hjernen, klima, nedrustning, fornybar energi, de minste byggesteinene i verden og hele universet.

Det finnes også eksempler på at fysikere gjør mer spesielle ting som å vinne Oscar, bli nettdatingkonge, starte en handelshøyskole eller bli kansler i et stort europeisk land.

Det korte svaret er derfor at du kan bli hva du vil!

Hvordan går det med fysikerne etter at de kommer ut i arbeidslivet? Gjennom en spørreundersøkelse foretatt blant de som har tatt utdanningen sin ved instituttet siste tre år (undersøkelsen er gjennomført i 2014) har vi fått svar.

Tallene vi presenterer her gjelder de som har avlagt mastergrad ved Fysisk institutt.

 

Nesten alle er i jobb

Hele 94 prosent er yrkesaktive: 66 prosent i privat sektor, mens 34 prosent jobber i det offentlige.

59 prosent av fysikerne fikk jobb før de var ferdig med studiene. Ytterligere 17 prosent fikk jobb før det var gått 3 måneder. Etter et halvt år var 87 prosent i jobb.

Dette synes de om UiO og om utdannelsen sin

81 prosent sier de opplevde læringsmiljøet trygt og stimulerende, og 71 prosent opplevde at læringsmiljøet var preget av samarbeid og deling med medstudenter.

93 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med faglig utbytte av utdanningen de har tatt. 7 prosent svarer "verken eller", mens ingen sier de er misfornøyd.

90 prosent er svært fornøyd eller fornøyd med UiO som utdanningsinstitusjon.

Se for deg den ideelle utdanningsinstitusjon - hvor nært opptil denne ligger UiO? 74 prosent av fysikerne svarer "nært" eller "svært nært"

Viktigste lærdom

Fysikerne sier de har hatt mest nytte av disse kvalifikasjonene i arbeidslivet:

  1. Evne til analyse/problemløsning/kritisk tenkning
  2. Selvstendighet/tilegnelse av kunnskap
  3. Spesifikk fagkunnskap

Her jobber de

Figuren under viser hvilke bransjer kandidatene oppgir at de jobber i.

Kandidatundersøkelsen er gjennomført av Rambøll for Universitetet i Oslo. Svarprosenten for fysikere er selvfølgelig 42.

Hvor jobber de alle sammen?

I en tidligere undersøkelse oppga fysikk-masterne disse arbeidsgiverne:

Hele den undersøkelsen kan du lese her.

 

Publisert 17. jan. 2012 08:32 - Sist endret 25. okt. 2019 10:25