Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT hjelp

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-hjelp til forskning og utdanning.

Partikkeleventyret

En interaktiv, prisvinnende reise blant kvarker, nøytrinoer, antimaterie, ekstra dimensjoner, mørk materie, akseleratorer og detektorer.

Nordlys

Hvordan oppstår nordlyset? I denne animasjonen ser vi nærmere koblingen mellom sola og jorda.

Skolebesøk

Vil du ta med deg elevene på besøk til Universitetet i Oslo? Fysisk institutt har laget fagdager for fysikkelever.

Instrumentlaboratorium (I-Lab)

Instrumentlaboratorium (I-Lab) konstruerer og bygger instrumenter til forskning og undervisning.

Elektronikklaboratoriet

Elektronikklaboratoriet utvikler og bygger elektronikk til forskning og undervisning.

Stråling, radioaktivitet og helse

Norsk nettbok (Stråling og helse, 2005); Engelsk nettbok (Radiation and Health, pdf, 2015) og en samling av andre, artikler, temahefter og faktaark hos seksjonen Biofysikk og medisinsk fysikk.