Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

AV/IT hjelp

Auditorieutstyr, datakonto/passord, komme på nett, e-post, 

I-Lab

Instrumenteringslaboratoriet (I-Lab) konstruerer og bygger instrumenter til forskning og undervisning.

ELAB

Elektronikklaboratoriet (ELAB) utvikler og bygger elektronikk til forskning og undervisning.

Partikkeleventyret

En interaktiv, prisvinnende reise blant kvarker, nøytrinoer, antimaterie, ekstra dimensjoner, mørk materie, akseleratorer og detektorer.

Nordlys

Hvordan oppstår nordlyset? I denne animasjonen ser vi nærmere koblingen mellom sola og jorda.

Stråling, radioaktivitet og helse

Norsk nettbok (Stråling og helse, 2005); Engelsk nettbok (Radiation and Health, pdf, 2015) og en samling av andre, artikler, temahefter og faktaark hos seksjonen Biofysikk og medisinsk fysikk.

 

Skolebesøk

Vil du ta med deg elevene på besøk til Universitetet i Oslo? Fysisk institutt har laget fagdager for fysikkelever.