IT hjelpetekster ved Fysisk institutt

Instituttet benytter UiO sine IT-tjenester (som OU:IT står for). Sentrale hjelpetekster er dog ikke alltid optimalt tilpasset våre lokale forhold, og spesifikk informasjon kan mangle. Derfor disse IT-hjelpetekstene. Selv om instituttet ikke har noen IT-avdeling, har vi en organisering rundt forskningsingeniører som bidrar med service/assistanse og svarer direkte til forskerne. Deler av sin tid erstatter ingeniørene det som andre steder må håndteres av en IT-avdeling. Datateknologi innhenting/tilpassing/anvendelse er hos oss en integrert del av forskningsfagfeltet. Dette er analogt med hvordan Eiendomsavdelingen står for takbelysningen i forskningslaboratoriet, mens det er forskerne og deres forskningsingeniører som forholder seg til det som skjer på laboratoriebenken.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Gå direkte til