IT hjelpetekster ved Fysisk institutt

Innhenting/tilpassing/anvendelse av datateknologi er en integrert del av fysikkfagfeltet, og forskningsingeniører bidrar i  denne aktiviteten; vi har ingen IT-avdeling. Hjelpetekstene vil tilpasses disse forholdene.

 

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Gå direkte til