Få tilgang til nettverk og datamaskiner

Det er ikke-norsktalende personer som har oftest bruk for denne informasjonen, derfor har vi kun den engelske siden.

Publisert 13. mai 2019 16:29 - Sist endret 24. feb. 2022 10:24