E-postlister ved Fysisk institutt

E-postlista "alle@fys.uio.no" inneholder alle ansatte og tilknyttede (hentes automatisk).

Andre som ønsker tilgang til informasjonen som gis kan melde seg på lista slik:

Send en e-post til sympa@fys.uio.no med emne: "subscribe alle YourFirstName YourName" (bytt ut med ditt eget navn). La meldingen være tom.

Alle e-postlister ved instituttet.

Publisert 4. nov. 2014 08:34 - Sist endret 13. sep. 2018 12:35