IT-støtte ved instituttet

Det som andre steder håndteres av en IT-avdeling er på Fysisk Institutt tatt hånd om av flere typer ansatte; behovene dekkes av laboratorieingeniører i og utenfor seksjonene, samt at vi har én IT-ansatt. Det er mye teknisk kompetanse i miljøene og mange bidrar.

Instituttet har ingen egen støtte på IT-grunntjenester, da behovene som regel dekkes av standardvare i laboratorieoppsettene, samt de sentrale UiO-tilbudene for kontorbruk.

For uløste problemer har vi laget et sentralt kontaktpunkt. Send e-post til:

it-hjelp@fys.uio.no

Flere personer leser eposter sendt hit og vil normalt følge opp henvendelsene fortløpende, ta ellers kontakt på nytt. Av kapasitetshensyn og fordi vi har vår måte å fordele oppgavene oss imellom selv, basert på hva saken gjelder, har vi ikke noen telefon for henvendelser.

 

Publisert 8. apr. 2011 14:59 - Sist endret 14. jan. 2021 15:31