AV/IT-støtte ved instituttet

 

Innhenting, tilpassing og anvendelse av teknologi er en integrert del av eksperimentell fysikk. Ansatte i denne virksomheten står for forvaltningen av datautstyret  mm.

Det benyttes markedsvare i laboratorieoppsettene, samt UiO-tilbudene for kontorbruk.

Ved auditorieproblemer, send epost til av-hjelp@fys.uio.no. Blir normalt lest umiddelbart. Det fins også en nødtelefon i auditoriet.

Kontaktpunktet lab-data@fys.uio.no er primært ment for utfordringer  i forskningslaboratoriet. For problemer med IT-tjenester og annet som åpenbart er sentralt kontrollert, bruk UiO sin helpdesk. Gjelder det utstyr som forvaltes lokalt eller hvis du er i tvil, bruk lab-data@fys.uio.no.

 

 

 

 

 

Publisert 8. apr. 2011 14:59 - Sist endret 20. sep. 2022 09:34