IT-støtte ved instituttet

Ved Fysisk Institutt er det hver enkelt forsker (eller lille forskergruppering) som direkte styrer hvordan (ofte flunkende ny) teknologi skal høstes, tilpasses og anvendes hos seg for å frembringe nye forskningsresultater. Det er ofte ingen klar grense mellom informasjonsteknologi og annen teknologi hos oss. En rekke teknikere er ansatt for å fungere som assistenter i ovennevnte virksomhet. I praksis bruker hver av teknikerne en liten del av tiden sin til å hjelpe andre med den type problemer som ved mange andre institutter tas hånd om av en IT-avdeling. Dermed kan man si at IT-støtten er distribuert. Det er mye teknisk kompetanse i miljøene og dermed blir det mest effektivt at alle bidrar til problemløsningen der hvor dette ikke stjeler mere tid enn det f.eks. ville tatt å bruke (kontakte, vente på, kommunisere med osv) en tradisjonell IT-avdeling.

For uløste problemer har vi laget et sentralt kontaktpunkt. Send e-post til:

it-hjelp@fys.uio.no
 

 

Publisert 8. apr. 2011 14:59 - Sist endret 5. juli 2019 15:52