IT-støtte ved instituttet

Ved Fysisk Institutt er det hver enkelt forsker (eller lille forskergruppering) som direkte styrer hvordan (ofte flunkende ny) teknologi skal høstes, tilpasses og anvendes hos seg for å frembringe nye forskningsresultater. Vi kan betraktes som et stort laboratorium, der informasjonsteknologi og annen teknologi er en del av forskningsfeltet. Det er ofte ingen klar grense mellom informasjonsteknologi og annen teknologi hos oss. En rekke ingeniører er ansatt for å hjelpe til i ovennevnte virksomhet. I praksis bruker hver av dem en liten del av tiden sin til å hjelpe andre med den type problemer som ved mange andre institutter tas hånd om av en IT-avdeling. Dermed kan man si at IT-støtten er distribuert. Det er mye teknisk kompetanse i miljøene og dermed blir det mest effektivt at alle bidrar til problemløsningen der hvor dette ikke stjeler mere tid enn det f.eks. ville tatt å bruke (kontakte, vente på, kommunisere med osv) en tradisjonell IT-avdeling.

For uløste problemer har vi laget et sentralt kontaktpunkt. Send e-post til:

it-hjelp@fys.uio.no

Flere personer leser eposter sendt hit og vil normalt følge opp henvendelsene fortløpende. Av kapasitetshensyn og fordi vi har vår måte å fordele oppgavene oss imellom selv, basert på hva saken gjelder, har vi ikke noen telefon for henvendelser.  Dersom du mangler svar, send gjerne en purring, det skyldes helt sikkert en unntaksmessig glipp. 

 

Publisert 8. apr. 2011 14:59 - Sist endret 18. sep. 2020 17:54