Forskning

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), forskerskole, ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

19 nov.
10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus
19 nov.
13:15, Auditorium 2, Helga Engs hus
20 nov.
21 nov.
10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus
21 nov.
13:15, Auditorium 2, Helga Engs hus