Forskning

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), forskerskole, ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

22 nov.
10:15, Lille Fysiske auditorium, Fysikkbygningen
22 nov.
13:15, Lille Fysiske auditorium, Fysikkbygningen
26 nov.
26 nov.
10:15, Auditorium 2, Kjemibygningen