EU-prosjekter

ERC-stipend

European Research Council fremmer vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.

Samarbeidsprosjekter

Logo Horizon 2020Vi deltar i flere tverrnasjonale samarbeidsprosjekter ledet av forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.