English version of this page

Samarbeidsprosjekter ledet av våre forskere

Flere av særprogrammene i EUs rammeprogram for forskning (Horizon 2020) utlyser midler til små og store tverrnasjonale prosjekter innen forskning, forskermobilitet og kunnskapsdeling. Prosjektlederen har hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet og fungerer som bindeledd mellom EU-kommisjonen og prosjektpartnerne. 

Se samarbeidsprosjekter ledet av våre forskere på våre engelske sider.

Publisert 13. mars 2011 08:23 - Sist endret 15. nov. 2019 15:03