Personer

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 1 - 100 av 2 115
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sindre  Eftestøl Eftestøl, Sindre +47 93069510 sindre.eftestol@ibv.uio.no
Aaen-Stockdale, Anne Seniorrådgiver +47 22855398 +47 22855398 anne.aaen-stockdale@mn.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Studieadministrasjon, Utveksling, Delstudier i utlandet
Bilde av Per Aagaard Aagaard, Per Professor Emeritus +47 41651182 per.aagaard@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Geokjemi, CO2-lagring, Grunnvann
Aakre, Gina Redaktør for Titan.uio.no 92879847 gina.aakre@mn.uio.no Titan, Redaktør, Forskningsformidling, Nettpublisering
Bilde av Reidunn Birgitta Aalen Aalen, Reidunn Birgitta r.b.aalen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Kristoffer Aalstad Aalstad, Kristoffer Forsker kristoffer.aalstad@geo.uio.no
Bilde av Halvor Aandal Aandal, Halvor Seniorkonsulent 22856585 90203440 halvoraa@farmasi.uio.no Ekspedisjon, Disputaser
Bilde av Stål Aanderaa Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 staal@math.uio.no Matematikk, Logikk
Bilde av Margunn Aanestad Aanestad, Margunn Professor II margunn@ifi.uio.no
Aardal, Øyvind Lund Førsteamanuensis o.l.aardal@its.uio.no
Bilde av Halvor Aarnes Aarnes, Halvor halvor.aarnes@mn.uio.no Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Stressfysiologi hos planter, Planteanatomi
Bilde av Bjørn Lupton Aarseth Aarseth, Bjørn Lupton Stipendiat b.l.aarseth@its.uio.no
Bilde av Elin Cecilie Ristorp Aas Aas, Elin Cecilie Ristorp Stipendiat +47 22855818 e.c.r.aas@geo.uio.no
Bilde av Marius Aasan Aasan, Marius Stipendiat mariuaas@ifi.uio.no
Bilde av Rein Aasland Aasland, Rein Professor 92425456 rein.aasland@ibv.uio.no livsvitenskap, genregulering, Epigenetikk
Bilde av Kristin Aasmundsen Aasmundsen, Kristin Seniorkonsulent +47 22857091 kristin.aasmundsen@geo.uio.no Studieadministrasjon, Web, Bachelorprogram, PUU, Veiledning
Abdullah, Mohamed Ibrahim m.i.abdullah@ibv.uio.no
Bilde av Sofia Abrha Abrha, Sofia Overingeniør sofia.abrha@mn.uio.no Student-IT
Abu Rasheed, Mouhammad Stipendiat m.a.rasheed@kjemi.uio.no
Adane, Tigist Fetene Postdoktor tigistfa@ifi.uio.no
Bilde av Erik Adli Adli, Erik Professor +47 22854166 +41764873366 erik.adli@fys.uio.no CERN, particle accelerators, particle physics, CLIC, ESS, FACET
Bilde av Marianne Afdal Afdal, Marianne Seniorrådgiver +47 22856425 marianne.afdal@mn.uio.no Kjemisk institutt, Hylleraas, Teoretisk astrofysikk, Rosseland, Ekstern finansiering
Bilde av Juditha Aga Aga, Juditha Stipendiat juditha.aga@geo.uio.no
Bilde av Mette Dalgaard Agersted Agersted, Mette Dalgaard Postdoktor - Seksjon for Akvatisk Biologi og Toksikologi +4746522524 m.d.agersted@ibv.uio.no Dyreplankton, Arktiske økosystemer, Trofiske interaktioner, Pelagisk økologi
Bilde av Sajjad Ahmadigoltapeh Ahmadigoltapeh, Sajjad +47 22854148 sajjad.ahmadigoltapeh@geo.uio.no Molekylærdynamikk, Porøse materialer, Krystavekst
Bilde av John Mark Aiken Aiken, John Mark Forsker j.m.aiken@mn.uio.no
Bilde av Anne Kristin Sortehaug Ajer Ajer, Anne Kristin Sortehaug Postdoktor akajer@ifi.uio.no Virksomhetsarkitektur, institusjonell teori, interpretative forskning.
Bilde av Müjde Akdeniz Akdeniz, Müjde mujdea@student.matnat.uio.no
Bilde av Salahalldin Akhavan Akhavan, Salahalldin Senioringeniør +47 22854102 +47 98645806 salahalldin.akhavan@geo.uio.no
Bilde av Edvard Aksnes Aksnes, Edvard Stipendiat edvardak@math.uio.no Matematikk, Tropisk geometri, Algebra og algebraisk geometri
Bilde av Kaare Aksnes Aksnes, Kaare 90126591 kaare.aksnes@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Celest mekanikk
Bilde av Ghadi S. Al Hajj Al Hajj, Ghadi S. Doktorgradsstipendiat ghadia(at)uio(dot)no Artificial intelligence, deep learning, convolutional networks, Causality
Bilde av Behzad Alaei Alaei, Behzad Førsteamanuensis behzad.alaei@geo.uio.no
Bilde av Özgü Alay Alay, Özgü Førsteamanuensis ozgua@ifi.uio.no 5G, Internet of Things (IoT), immersive multimedia, Machine Learning
Bilde av Fritz Albregtsen Albregtsen, Fritz fritz@ifi.uio.no bildeanalyse, teksturanalyse, medisinsk informatikk, kvalitetsmetrikker
Bilde av Diress Tsegaye Alemu Alemu, Diress Tsegaye Seniorrådgiver +47 22854628 d.t.alemu@ibv.uio.no
Bilde av Awadelrahman Mohamedelsadig Ali Ahmed Ali Ahmed, Awadelrahman Mohamedelsadig aahmed@ifi.uio.no
Alkauskas, Audrius Professor II audrius.alkauskas@smn.uio.no SMN, LENS
Bilde av Elijah Jeremiah Aller Aller, Elijah Jeremiah Overingeniør +47 22855623 e.j.aller@kjemi.uio.no Glassblåsing
Bilde av Renate Alling Alling, Renate Stipendiat renate.alling@ibv.uio.no
Bilde av Merethe  Alm Alm, Merethe Seniorkonsulent 95069432 merethe.alm@mn.uio.no
Almås, Steffen Universitetslektor steffa@ifi.uio.no
Bilde av Mari Endresen Alnes Alnes, Mari Endresen Kontorsjef +47 22857398 +47 911 71 834 m.e.alnes@smn.uio.no
Bilde av Bas Altena Altena, Bas Gjesteforsker bas.altena@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Geomatikk
Bilde av Elisabeth Alve Alve, Elisabeth Professor +47 22857333 elisabeth.alve@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Bilde av Mostafa Alwash Alwash, Mostafa Postdoktor mostafal@ifi.uio.no Machine Learning, Big Data Analysis, Causality, Simulation
Bilde av Mohamed Amedjkouh Amedjkouh, Mohamed Førsteamanuensis +47 22857009 mamou@kjemi.uio.no Organisk kjemi, Kjemi
Amundsen, Hans Erik Foss Forsker h.e.f.amundsen@its.uio.no
Bilde av Marthe Amundsen Amundsen, Marthe Seniorrådgiver +47 22844447 +47 98024299 marthe.amundsen@mn.uio.no
Bilde av Monika Amundsen Amundsen, Monika Stipendiat - Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi monika.amundsen@smn.uio.no
Bilde av Tore Amundsen Amundsen, Tore +47 22840666 tore.amundsen@fys.uio.no
Bilde av Viktor Ananiev Ananiev, Viktor Stipendiat viktor.ananiev@fys.uio.no
Anders, Jason Lee Postdoktor j.l.anders@ibv.uio.no
Andersen, Håkon Stipendiat haakande@student.matnat.uio.no SMN elektrokjemi
Bilde av Jannike Mørch Andersen Andersen, Jannike Mørch Førsteamanuensis 99036395 j.m.andersen@farmasi.uio.no
Bilde av Lars Espen Andersen Andersen, Lars Espen Førsteamanuensis eanders@ifi.uio.no
Bilde av Niels Højmark Andersen Andersen, Niels Højmark Senioringeniør +47 22855431 n.h.andersen@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Raman spektroskopi, Kjemi
Bilde av Sarah Hjorth Andersen Andersen, Sarah Hjorth Gjesteforsker s.h.andersen@farmasi.uio.no
Bilde av Tom Andersen Andersen, Tom Professor +47 22854519 tom.andersen@ibv.uio.no Limnologi, Biogeokjemi, Biodiversitet, Næringsnett, Økosystemfunksjon, Økologiske regimeskifter, Økologisk støkiometri, Dynamisk modellering, Biostatistikk
Bilde av Torgeir Bjørge Andersen Andersen, Torgeir Bjørge Professor Emeritus +47-95120453 t.b.andersen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Anderson, Per Heldal Overingeniør p.h.anderson@ibv.uio.no
Bilde av Katja Elisabeth Andersson Andersson, Katja Elisabeth Rådgiver +47 22852712 katjaa@ifi.uio.no HMS, Kommunikasjon, Forskningskommunikasjon
Bilde av Arvid Andreassen Andreassen, Arvid Avdelingsingeniør +47 22856001 arvid.andreassen@fys.uio.no I-Lab, Finmekanikk
Andreassen, Magnus Stipendiat magnus.andreassen@smn.uio.no LENS, SMN, SOLARIS
Bilde av Arild Andresen Andresen, Arild Professor Emeritus +47 22856689 arild.andresen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Bilde av Kjell Andresen Andresen, Kjell Senioringeniør +47 22852837 +47 91326180 kjell.andresen@astro.uio.no IT-drift, Linux, windows, lagring, nett, macOS
Bilde av Marianne Andresen Andresen, Marianne Rådgiver +47 22852422 marvandr@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledninger, Opptak master, Eksamen
Bilde av Clare Margaret Andvik Andvik, Clare Margaret Stipendiat c.m.andvik@ibv.uio.no
Bilde av Ingrid Anell Anell, Ingrid Førsteamanuensis ingrid.anell@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Bassenganalyse, Tektonikk, Sekvensstrategrafi, CO2-lagring
Bilde av Carl Angell Angell, Carl Professor emeritus +47 22856443 +47 99011447 carl.angell@fys.uio.no Fysikkdidaktikk, Naturfagdidaktikk
Bilde av Luiza Angheluta-Bauer Angheluta-Bauer, Luiza Professor +47 22856763 luiza.angheluta-bauer@fys.uio.no
Bilde av Otto Johan Anshus Anshus, Otto Johan Professor II +47 91573265 anshus@ifi.uio.no
Bilde av Roger Antonsen Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47 22852482 rantonse@ifi.uio.no Logikk, Bevisteori, Automatisk resonnering, Bevissøk, Modallogikk, Førsteordens logikk, Kompleksitetsteori, Automater, Cellulære automater, Generativ kunst, Algoritmer, Algoritmisk kunst, Matematisk kunst, Netlogo, Processing, Filosofi, Matematikkfilosofi, Formidling, Vitenskapsformidling
Bilde av Vegard Antun Antun, Vegard Postdoktor 91553728 vegarant@math.uio.no Matematikk, Beregningsorientert matematikk
Bilde av Ana Anzulović Anzulović, Ana Stipendiat ana.anzulovic@geo.uio.no
Bilde av Sharmala Aravinthan Aravinthan, Sharmala Avdelingsingeniør +47 22856694 sharmala.aravinthan@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig, SMN, Undervisningslaboratorium
Bilde av Mohammad Salar Arbabi Arbabi, Mohammad Salar Stipendiat mohamarb@ifi.uio.no blockchain, smart contracts, distributed systems, privacy, GDPR
Bilde av Jørn Viljar Arnesen Arnesen, Jørn Viljar Senioringeniør +47 22855749 j.v.arnesen@geo.uio.no IT-drift, Windows
Bilde av Håvard Arnestad Arnestad, Håvard Stipendiat 99442592 haavaarn@ifi.uio.no
Arous, Delmon delmon.arous@fys.uio.no
Bilde av Ionut Cristian Arsene Arsene, Ionut Cristian Forsker i.c.arsene@fys.uio.no CERN, elliptic flow, quarkonium, quark-gluon plasma, Nuclear physics, Tungionefysikk, particle correlations, ALICE, LHC, High Energy Physics
Bilde av Ramtin Aryan Aryan, Ramtin ramtina@student.matnat.uio.no
Bilde av Andreas Grøvan Aspaas Aspaas, Andreas Grøvan Stipendiat a.g.aspaas@geo.uio.no
Bilde av Nicole Assmann Assmann, Nicole Stipendiat nicole.assmann@smn.uio.no SMN, LENS
Atmore, Lane Margaret Stipendiat l.m.atmore@ibv.uio.no
Bilde av Lars Eivind Augland Augland, Lars Eivind Førsteamanuensis +47 22856680 +47 95700108 l.e.augland@geo.uio.no Geokronologi, Isotopgeologi, Geokjemi, Strukturgeologi
Bilde av Guillaume Aulanier Aulanier, Guillaume Professor II guillaume.aulanier@astro.uio.no
Bilde av Erlend Aunan Aunan, Erlend Stipendiat +47-90217255 erlend.aunan@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, SMN
Bilde av Snorre Aunet Aunet, Snorre Professor II +47 22852703 sa@ifi.uio.no subthreshold kretser, defekt tolerante nanorarkitekturer, radhard kretser.
Bilde av Einar Aurbakken Aurbakken, Einar Stipendiat einar.aurbakken@kjemi.uio.no KJemi, Teoretisk kjemi
Bilde av Ragnhild Aurvik Aurvik, Ragnhild Stipendiat ragnhild.aurvik@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Bilde av Andreas Austeng Austeng, Andreas Professor +47-22852741 Andreas.Austeng@ifi.uio.no ultralyd, sonar, stråleforming, signalbehandling, dyp læring, kunstig intelligens, maskinlæring
Bilde av Håkon Olav  Austrheim Austrheim, Håkon Olav Professor Emeritus h.o.austrheim@geo.uio.no Geologi, Metamorf petrologi, Miljøgeologi
Avsar, Deniz Stipendiat deniz.avsar@kjemi.uio.no
Bilde av Hema  Awasthi Awasthi, Hema Seniorrådgiver 22852417 hema.awasthi@mn.uio.no Institutt for Geofag, HISP Senter, Økonomirapporter, Prosjektøkonomi, Budsjett, Søknader, CCSE, dScience
Bilde av Eyvind Wærsted Axelsen Axelsen, Eyvind Wærsted Førsteamanuensis eyvinda@ifi.uio.no
Bilde av Joseph Azumah Azumah, Joseph Universitetslektor +47 22856557 joseph.azumah@farmasi.uio.no Farmasi, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Liposomes
Bilde av Helle Tessand Baalsrud Baalsrud, Helle Tessand Forsker h.t.baalsrud@ibv.uio.no
Bilde av Adam Roman Babinski Babinski, Adam Roman Senioringeniør +47 22856565 +47 97501770 a.r.babinski@farmasi.uio.no Lokal-IT, Innkjøp, Brukerstøtte, Brukeradministrering
Bilde av Tom Bachmann Bachmann, Tom Førsteamanuensis tombac@math.uio.no Matematikk, Geometri, Topologi