Margunn Aanestad

Professor II - DIG Digitalisering
Bilde av Margunn Aanestad
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1080 0316 Oslo

(I PERMISJON)

Jeg interesserer meg for hva som skjer omkring digitale teknologier i samfunnet vårt. For eksempel: helsesektoren har blitt gradvis digitalisert gjennom de siste 20 år, og jeg har studert hvordan læring og utvikling av ny praksis foregår når IKT innføres i arbeid og organisasjoner, og hvordan IKT blir stadig mer sentral og omfattende. De empiriske studiene har fokusert på det systemiske aspektet ved IKT, dvs. jeg ser ikke på selvstendige, isolerte systemer, men på systemene som del av storskala, distribuerte og integrerte samlinger av informasjonssystemer, såkalte "informasjonsinfrastrukturer". Teoretisk arbeider jeg i skjæringsfeltet mellom IS (Information Systems), CSCW (Computer Supported Cooperative Work), STS (Science and Technology Studies) og organisasjonsteori.

Undervisning

Bachelor-nivå: INF3290 Store og komplekse informasjonssystemer

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3290/

Master-nivå: INF5430 IT and Management

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5890/index-eng.html
 

Bakgrunn

Jeg er utdannet som ingeniør (i medisinsk teknikk, 1992) og sivilingeniør (i tekniske realfag, 1994) fra Høgskolen i Stavanger. Fra 1996-1997 arbeidet jeg som avdelingsingeniør ved Medisinsk-Teknisk Avdeling, Rikshospitalet, Oslo, og i 1998 som senioringeniør iTelenor. Siden juni 1998, da heg startet som Ph.D student, har jeg vært ved IFI, UiO.

Her finner du CV.

Samarbeid

Professor II ved Universitetet i Agder, (Institutt for Informasjonssystemer)

Samarbeid med NTNU, BI, Diakonhjemmet, Copenhagen Business School, ...

Publikasjoner

 • Agudelo-Londoño, Sandra; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2022). MiPrescription as the information infrastructure backbone in the Colombian healthcare system. International Journal of Electronic Healthcare. ISSN 1741-8453. 12(2), s. 126–138. doi: 10.1504/IJEH.2022.122085.
 • Svendsrud, Daniel Stedjan; Hydle, Katja Maria & Aanestad, Margunn (2021). Orchestration in Practice: A Case in Asset Intensive Industry. IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia. ISSN 1891-9863. 12.
 • Wilson, Louise; Aanestad, Margunn & McDonald, Joe (2021). Addressing collective action dilemmas in the sharing of personal health data: Goldilocks and the installed base. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies. ISSN 2510-2591. 5(4). doi: 10.18420/ihc2021_002.
 • Matzner, Martin; Pauli, Tobias; Marx, Emanuel; Anke, Jürgen; Poeppelbuss, Jens & Fielt, Erwin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Transitioning to Platform-based Services and Business Models in a B2B Environment. Journal of Service Management Research (SMR). ISSN 2511-8676. 5(3), s. 143–162. doi: 10.15358/2511-8676-2021-3-143. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hydle, Katja Maria; Hanseth, Ole; Aanestad, Margunn & Aas, Tor Helge (2021). Digital Transformation through Collaborative Platformization: A Study of Incumbent-Entrepreneur Relations. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). ISSN 1530-1605. s. 5831–5840. doi: 10.24251/HICSS.2021.707.
 • Paparova, Dragana & Aanestad, Margunn (2020). Governing Innovation in E-Health Platform Ecosystems – Key Concepts and Future Directions. I Aaen, Jon & Hochwarter, Stefan (Red.), Selected Papers of the IRIS, Issue Nr 11. Association for Information Systems (AIS). ISSN 0000000000000.
 • Kempton, Alexander Moltubakk; Brænden, Kristin; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2020). Infrastructural Tuning in Public-Private Partnerships. I Newell, Sue; Pouloudi, Nancy & Heck, Eric van (Red.), Proceedings of the 28th European Conferenceon Information Systems (ECIS), Marrakech, Morocco/Online, 15 - 17 June 2020. Association for Information Systems (AIS). ISSN 978-1-7336325-1-5.
 • Grønsund, Tor Rolfsen & Aanestad, Margunn (2020). Augmenting the algorithm: Emerging human-in-the-loop work configurations. Journal of strategic information systems. ISSN 0963-8687. 29(2). doi: 10.1016/j.jsis.2020.101614. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askedal, Kirsti; Flak, Leif Skiftenes & Aanestad, Margunn (2019). Five Challenges for Benefits Management in Complex Digitalisation Efforts – and a Research Agenda to Address Current Shortcomings. Electronic Journal of e-Government. ISSN 1479-439X. 17(2), s. 64–78. doi: 10.34190/EJEG.17.2.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Øvrelid, Egil & Aanestad, Margunn (2019). Expanding hospital infrastructures: boundary resources for peripheral actors. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies. ISSN 2510-2591. doi: 10.18420/ihc2019_011.
 • Agudelo-Londoño, Sandra; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2019). “MIPRES grew like a snowball and took us with it”: Evolution of a health information infrastructure. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies. ISSN 2510-2591. doi: 10.18420/ihc2019_017.
 • Aanestad, Margunn; Vassilakopoulou, Polyxeni & Øvrelid, Egil (2019). Collaborative Innovation in Healthcare: Boundary Resources for Peripheral Actors, Proceedings of the International Conference on Information Systems - Information Systems - the Heart of Innovation Ecosystems, ICIS 2019 . Association for Information Systems (AIS). ISSN 978-0-9966831-9-7.
 • Aanestad, Margunn & Vassilakopoulou, Polyxeni (2019). Innovation Readiness in Healthcare Information Infrastructures: Key Resources to Enable Collaborative Digital Innovation . I Granja, Conceição & Solvoll, Terje (Red.), Proceedings of the 17th Scandinavian Conference on Health Informatics 2019. Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7929-957-6. s. 61–66. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin & Aanestad, Margunn (2019). Dilemmas in Scaling up Telemedical Services. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. 17, s. 56–60.
 • Pols, Jeannette; Willems, Dick & Aanestad, Margunn (2019). Making sense with numbers. Unravelling ethico-psychological subjects in practices of self-quantification. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 41(1), s. 98–115. doi: 10.1111/1467-9566.12894. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2019). Communal data work: Data sharing and re-use in clinical genetics. Health Informatics Journal. ISSN 1460-4582. 25(3), s. 511–525. doi: 10.1177/1460458219833117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grisot, Miria; Kempton, Alexander Moltubakk; Hagen, Laila Garberg & Aanestad, Margunn (2019). Data-work for personalized care: Examining nurses’ practices in remote monitoring of chronic patients. Health Informatics Journal. ISSN 1460-4582. 25(3), s. 608–616. doi: 10.1177/1460458219833110.
 • Aune, Gunnbjørg & Aanestad, Margunn (2019). Oppfølging fra spesialisthelsetjenesten hjemme hos pasienten: muligheter og utfordringer ved bruk av videokonferanse. I Moser, Ingunn Brita (Red.), Velferdsteknologi: en ressursbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202536480. s. 69–84.
 • Sahay, Sundeep; Nielsen, Petter & Aanestad, Margunn (2019). Institutionalizing Information Systems for Universal Health Coverage in Primary Health Care and the Need for New Forms of Institutional Work. Communications of the Association for Information Systems. ISSN 1529-3181. 44(1), s. 62–80. doi: 10.17705/1CAIS.04403. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2019). Between Personal and Common: the Design of Hybrid Information Spaces. Computer Supported Cooperative Work (CSCW). ISSN 0925-9724. 28(6), s. 1011–1038. doi: 10.1007/s10606-017-9304-y.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2019). Friction forces and patient-centredness: Understanding how established logics endure during infrastructure transformation. Health Informatics Journal. ISSN 1460-4582. 25(2), s. 361–371. doi: 10.1177/1460458217712053. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aanestad, Margunn; Mähring, Magnus; Østerlund, Carsten; Riemer, Kai & Schultze, Ulrike (2018). Living with Monsters? IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 543, s. 3–12. doi: 10.1007/978-3-030-04091-8_1.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Pesaljevic, Aleksandra & Aanestad, Margunn (2018). Polycentric governance of interorganizational systems: managerial and architectural arrangements. I Bednar, P; Frank, Ulrich & Kautz, Karlheinz (Red.), European Conference on Information Systems: Beyond Digitization - Facets of Socio-Technical Change ECIS 2018 Proceedings. Association for Information Systems (AIS). ISSN 9781861376671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2018). Enabling openness of valuable information resources: Curbing data subtractability and exclusion. Information Systems Journal. ISSN 1350-1917. 29(4), s. 768–786. doi: 10.1111/isj.12191. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grisot, Miria; Kempton, Alexander Moltubakk; Hagen, Laila Garberg & Aanestad, Margunn (2018). Supporting patient self-care: Examining nurses' practices in a remote care setting. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 247, s. 601–605. doi: 10.3233/978-1-61499-852-5-601.
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2018). Dealing with Tensions in Technology Enabled Healthcare Innovation: Two Cases from the Norwegian Healthcare Sector. I Hoholm, Thomas; La Rocca, Antonella & Aanestad, Margunn (Red.), Controversies in Healthcare Innovation. Service, Technology and Organization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55779-7. s. 109–132. doi: 10.1057/978-1-137-55780-3_5.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria; Blegind Jensen, Tina; Sellberg, Nina; Eltes, Johan & Thorseng, Anne Asmyr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Building National eHealth Platforms: the Challenge of Inclusiveness . I Kim, Yong Jin; Agarwal, Ritu & Lee, Jae Kyu (Red.), Proceedings of the International Conference on Information Systems - Transforming Society with Digital Innovation, ICIS 2017. Association for Information Systems (AIS). ISSN 9780996683159. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2017). The Norwegian eHealth Platform: Development Through Cultivation Strategies and Incremental Changes. I Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (Red.), Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base. Springer. ISSN 978-3-319-51018-7. s. 193–208. doi: 10.1007/978-3-319-51020-0_12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Strategies for Building eHealth Infrastructures. I Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (Red.), Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base. Springer. ISSN 978-3-319-51018-7. s. 35–51. doi: 10.1007/978-3-319-51020-0_4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Information Infrastructures and the Challenge of the Installed Base. I Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (Red.), Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base. Springer. ISSN 978-3-319-51018-7. s. 25–33. doi: 10.1007/978-3-319-51020-0_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Information Infrastructures for eHealth. I Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (Red.), Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base. Springer. ISSN 978-3-319-51018-7. s. 11–23. doi: 10.1007/978-3-319-51020-0_2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Pesaljevic, Aleksandra; Marmaras, Nicolas & Aanestad, Margunn (2017). Collective action in national e-health initiatives: Findings from a cross-analysis of the Norwegian and Greek e-prescription initiatives. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. 145, s. 36–42. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roland, Lars Kristian; Sanner, Terje Aksel & Aanestad, Margunn (2017). Flexibility in EHR ecosystems: five integration strategies and their trade-offs. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN 1892-0748. 25(1).
 • Skorve, Espen; Vassilakopoulou, Polyxeni; Aanestad, Margunn & Grunfeld, Thomas Berthold (2017). A Lens for Evaluating Genetic Information Governance Models: Balancing Equity, Efficiency and Sustainability. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 235, s. 298–302. doi: 10.3233/978-1-61499-753-5-298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aanestad, Margunn; Driveklepp, Anne Merete; Sørli, Hilde & Hertzum, Morten (2017). Participatory Continuing Design: “Living with” Videoconferencing in Rehabilitation. I Kanstrup, Anne Marie; Bygholm, Ann; Bertelsen, Pernille & Nøhr, Christian (Red.), Participatory Design & Health Information Technology . IOS Press. ISSN 978-1-61499-740-5. s. 45–59. doi: 10.3233/978-1-61499-740-5-45. Fulltekst i vitenarkiv
 • Shidende, Nima Herman; Aanestad, Margunn & Igira, Faraja Teddy (2016). The role of context in the co-evolution of work and tools. A case from the primary health sector in Tanzania. Information Technology and People. ISSN 0959-3845. 29(4), s. 850–875. doi: 10.1108/ITP-12-2013-0218.
 • Myhre, Sonja; Kaye, Jane; Bygrave, Lee Andrew; Aanestad, Margunn; Ghanem, Buthaina & Mechael, Patricia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). eRegistries: governance for electronic maternal and child health registries. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 16. doi: 10.1186/s12884-016-1063-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2016). Enabling Electronic Interactions between Patients and Healthcare Providers: a service design perspective. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN 0905-0167. 28(1), s. 71–90.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2016). Premises for Clinical Genetics Data Governance: Grappling with Diverse Value Logics. I Mittelstadt, Brent Daniel & Floridi, Luciano (Red.), The Ethics of Biomedical Big Data. Springer. ISSN 978-3-319-33523-0. s. 239–256. doi: 10.1007/978-3-319-33525-4_11.
 • Aanestad, Margunn & Jensen, Tina Blegind (2016). Collective mindfulness in post-implementation IS adaptation processes. Information and organization. ISSN 1471-7727. 26(1-2), s. 13–27. doi: 10.1016/j.infoandorg.2016.02.001.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). Co-creation of patient-oriented services: Design of electronic booking for Norwegian healthcare. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 223, s. 193–207. doi: 10.1007/978-3-319-21783-3_14.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). Co-Creation of Patient-Oriented Services: Design of Electronic Booking for Norwegian Healthcare. I Oinas-Kukkonen, Harri; Iivari, Netta; Kuutti, Kari; Öörni, Anssi & Rajanen, Mikko (Red.), Nordic Contributions in IS Research. 6th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2015, Oulu, Finland, August 9-12, 2015, Proceedings.. Springer. ISSN 978-3-319-21782-6. s. 193–207. doi: 10.1007/978-3-319-21783-3_14.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). A Frugal Approach to Novelty: Patient-oriented Digital Health Initiatives Shaped by Affordable Losses and Alliances. I Becker, Jorg; vom Brocke, Jan & de Marco, Marco (Red.), Proceedings of ECIS 2015. Association for Information Systems (AIS). ISSN 978-3-00-050284-2. doi: 10.18151/7217515.
 • Aanestad, Margunn; Jolliffe, Bo; Mukherjee, Arunima Sehgal & Sahay, Sundeep (2014). Infrastructuring Work: Building a State-Wide Hospital Information Infrastructure in India. Information systems research. ISSN 1047-7047. 25(4), s. 834–845. doi: 10.1287/isre.2014.0557.
 • Shidende, Nima Herman; Grisot, Miria; Aanestad, Margunn & Igira, Faraja Teddy (2014). Coordination Challenges in Collaborative Practices in the Prevention of Mother to Child Transmission of HIV in Tanzania. Journal of Health Informatics in Africa. ISSN 2197-6902. 2(1), s. 1–16. doi: 10.12856/JHIA-2014-v2-i1-88.
 • Aanestad, Margunn; Sæbø, Johan Ivar & Grünfeld, Thomas Berthold (2014). TOWARDS A PROCESSUAL PERSPECTIVE ON ARCHITECTURE - Building an Information Infrastructure for Personalized Medicine. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN 1892-0748. 22(1).

Se alle arbeider i Cristin

 • Schultze, Ulrike; Aanestad, Margunn; Mähring, Magnus; Østerlund, Carsten & Riemer, Kai (2018). Living with Monsters? Social Implications of Algorithmic Phenomena, Hybrid Agency, and the Performativity of Technology. IS&O 2018. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 543. Springer, Cham. Springer. ISBN 978-3-030-04090-1. 203 s.
 • Hoholm, Thomas; La Rocca, Antonella & Aanestad, Margunn (2018). Controversies in Healthcare Innovation. Service, Technology and Organization. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-55779-7. 381 s.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base. Springer. ISBN 978-3-319-51018-7. 263 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Boules-Rødje, Nina; Ellingsen, Gunnar; Bratteteig, Tone; Aanestad, Margunn & Bjørn, Pernille (2015). ECSCW 2015: Proceedings of the 14th European Conference on Computer Supported Cooperative Work. Springer. ISBN 978-3-319-20498-7. 316 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skrøvseth, Stein Olav & Aanestad, Margunn (2022). Hvor går veien videre for e-helse - nå? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Svendsrud, Daniel Stedjan; Hydle, Katja Maria & Aanestad, Margunn (2021). Orchestration in Practice: A Case in Asset Intensive Industry.
 • Haugjord, Barbro Renland; Hydle, Katja Maria & Aanestad, Margunn (2021). Platform of Platforms Providing Granular Flexibility - A Case from the Electricity Sector.
 • Aanestad, Margunn (2021). Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations .
 • Aanestad, Margunn & Fattah, Ida Susanna (2021). Digital hjemmeoppfølging under Covid-pandemien.
 • Aanestad, Margunn (2021). Augmenting the algorithm: Emerging human-in-the-loop work configurations .
 • Aanestad, Margunn (2021). Hvilke samfunnskonsekvenser kan kjønnsubalansen i teknologi- og realfag ha?
 • Aanestad, Margunn (2021). Gode helseteknologier krever kritisk og konstruktiv forsking.
 • Hydle, Katja Maria; Hanseth, Ole; Aanestad, Margunn & Aas, Tor Helge (2021). Digital Transformation through Collaborative Platformization: A Study of Incumbent-Entrepreneur Relations.
 • Crooks, George & Aanestad, Margunn (2020). Care 4.0 An exploration of the future of health and care.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digital transformasjon: Digitale plattformer .
 • Aanestad, Margunn (2020). Digital transformasjon: Digitalisering i norsk helsesektor - historikk, status, sentrale aktører og initiativer .
 • Aanestad, Margunn (2020). «Hvordan spise en elefant?» Søkelys på prosjektmetodikk.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digitale infrastrukturer, kompleksitet og styring.
 • Aanestad, Margunn; Skrøvseth, Stein Olav; Bergland, Christine & Ekroll, Henning Carr (2020). Dette er diskusjonen om hvordan det nye milliardsystemet for kommunene bør lages. [Avis]. Aftenposten.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digitale transformasjonsprosesser.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digitalisering er ikkje automatisk grøn omstilling. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Aanestad, Margunn (2020). Akson, elefanter – og Vipps. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Aanestad, Margunn (2020). Transformational digitalization of public health services as a multi-actor and multi-level process.
 • Skrøvseth, Stein Olav; Aanestad, Margunn; Vestli, Karl & Carr Ekroll, Henning (2020). Forskere: -Ble ikke bedt om råd. [Avis]. Aftenposten.
 • Aanestad, Margunn (2020). Muligheter og utfordringer ved nye måter å yte helsehjelp på.
 • Skrøvseth, Stein Olav; Aanestad, Margunn; Strisland, Frode & Olsen, Per Ingvar (2020). Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov . Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2019). Understanding the conjunction between “the byte” and “the gene”: an infrastructural perspective on bio data .
 • Aanestad, Margunn & Vassilakopoulou, Polyxeni (2019). Public interests and value creation around global genetic data platforms.
 • Aanestad, Margunn; Mähring, Magnus; Østerlund, Carsten; Riemer, Kai & Schultze, Ulrike (2018). Living with Monsters? I Schultze, Ulrike; Aanestad, Margunn; Mähring, Magnus; Østerlund, Carsten & Riemer, Kai (Red.), Living with Monsters? Social Implications of Algorithmic Phenomena, Hybrid Agency, and the Performativity of Technology. IS&O 2018. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 543. Springer, Cham. Springer. ISSN 978-3-030-04090-1. s. 3–12.
 • Hoholm, Thomas; La Rocca, Antonella & Aanestad, Margunn (2018). Introduction: Controversies in Health Care Innovation. Service, Technology and Organization. I Hoholm, Thomas; La Rocca, Antonella & Aanestad, Margunn (Red.), Controversies in Healthcare Innovation. Service, Technology and Organization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55779-7. s. 1–20.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Introduction. I Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (Red.), Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base. Springer. ISSN 978-3-319-51018-7. s. 1–7. doi: 10.1007/978-3-319-51020-0_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aanestad, Margunn (2016). "Porting IS Research to the Cloud" Keynote SCIS 2016.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2016). A COMMONS PERSPECTIVE ON GENETIC DATA GOVERNANCE: THE CASE OF BRCA DATA.
 • Aanestad, Margunn (2015). New ethical dilemmas arising from the growth of personal health.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; La Rocca, Antonella & Vassilakopoulou, Polyxeni (2015). Connected Care – creating patient-oriented digitally supported health services.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Aanestad, Margunn & Grisot, Miria (2015). Innovation in eHealth Infrastructures: Digitalisation Spirals.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2015). Personal Health Records as novel common Spaces: patients as integrators.
 • Aanestad, Margunn (2015). Keynote presentation: Information Infrastructures in Healthcare: Beyond the "here and how"?
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2014). Innovation and emergence in infrastructure evolution: the case of Helsenorge.no and the Health Archive.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2014). Cultivating novelty in patient-healthcare provider communication: an effectuation perspective .
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2014). My Record - Between Infrastructures.
 • Rolland, Knut-Helge Ronæs & Aanestad, Margunn (2014). Growing platform-based enterprise systems through ‘modular’ and ‘architectural’ acts of customizing: a case study.
 • Eike, Morten Christoph; Skorve, Espen; Håndstad, Tony; Fontenelle, Hugues; Børsting, Jorun & Aanestad, Margunn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). GenAP workbench: aiding variant classification in clinical diagnostic settings.
 • Aanestad, Margunn; Eike, Morten Christoph; Grünfeld, Thomas B. & Undlien, Dag Erik (2014). Building an Infrastructure for Personalized Medicine: connecting the local knowing in practice to global 'circuits of knowledge'.
 • Shidende, Nima Herman; Aanestad, Margunn & Mørk, Bjørn Erik (2014). The Role of Information Artefacts in Organizing: An Empirical Study forn Tanzanian Health Care.
 • Brown, Carol V.; Jensen, Tina Blegind; Aanestad, Margunn; Currie, Wendy; Federico, Pigni & Shahar, Yuval (2014). Leveraging Digital Innovation in Healthcare : Harnessing Big Data, Cloud and Mobile Computing for Better Health.
 • Aanestad, Margunn (2014). Patient-centered innovations: to, With, for and about patients.
 • Aanestad, Margunn (2014). Some comments on "socio-digital generativity".
 • Aanestad, Margunn (2014). Research in Health Informatics - the need for multidisciplinarity.
 • Aanestad, Margunn (2014). Hvorfor er store IKT-systemer så vanskelige å lykkes med?
 • Grisot, Miria; Aanestad, Margunn; Vassilakopoulou, Polyxeni & Thorseng, Anne Asmyr (2014). To, with, for and about patients: four modes of IT enabled patient-centricity.
 • Fossum, Selamawit Molla & Aanestad, Margunn (2016). An institutional perspective on health information systems’ standardization: multiple case studies. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:43 - Sist endret 26. feb. 2019 10:21