Om institutt for informatikk (IFI)

Ledige stillingar

Tal og fakta

Tal og fakta, historie, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard.

Finn fram på IFI

Finn vegen hit, parkering og romoversikt.

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Sei ifrå

Sei frå om kritikkverdige høve, HMS-avvik, reinhald, avfall etc.

Strategi og rapportar

Arrangement

19 nov.
10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Aktuelt

IFI i sosiale media