English version of this page

Om institutt for informatikk (IFI)

IFI er Noregs største universitetsinstitutt for generell utdanning og forsking innanfor databehandling og tilslutta emne. 

Strategi og planar

Tal og fakta

Tal og fakta, historie, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard.

Sei ifrå

Sei frå om kritikkverdige høve, HMS-avvik, reinhald, avfall etc.

Helse, miljø og sikkerheit

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Arrangement

17 aug.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole Johan Dahls hus
29 aug.
Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva, Norway. Hosted by University of Oslo.