Om institutt for informatikk (IFI)

Med verknad frå 1. januar 2020 blir det oppretta fem nye forskningsseksjonar ved instituttet.

Seksjonar

 • Digitalisering
 • Maskinlæring
 • Programmering
 • Digital infrastruktur og sikkerheit
 • Helseinformasjonssystemprogram

  Kontakt

  Tlf: 22 85 24 10
  E-post: ifiadm@ifi.uio.no

  Åpningstider

  Ledige stillingar

  Tal og fakta

  Tal og fakta, historie, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard.

  Finn fram på IFI

  Finn vegen hit, parkering og romoversikt.

  HMS

  Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

  Sei ifrå

  Sei frå om kritikkverdige høve, HMS-avvik, reinhald, avfall etc.

  Strategi og rapportar

  Arrangement

  i dag jan.
  13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus,

  Aktuelt

  IFI i sosiale media