English version of this page

Om institutt for informatikk (IFI)

Med verknad frå 1. januar 2020 blir det oppretta fem nye forskningsseksjonar ved instituttet.

Strategi og planar

Tal og fakta

Tal og fakta, historie, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard.

Sei ifrå

Sei frå om kritikkverdige høve, HMS-avvik, reinhald, avfall etc.

Helse, miljø og sikkerheit

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.