English version of this page

Styret ved Institutt for informatikk

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan.  Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles.  Kontorsjef er styresekretær.

Representanter 2021–24

  Faste representanter Vararepresentanter
Instituttleder Stephan Oepen  
Stedfortreder Ingrid Chieh Yu  
Fast vitenskapelig ansatte Viktoria Stray
Dag T. Wisland
Alma Leora Culén
Midlertidig vitenskapelige ansatte Barbro Renland Nordby  
Ekstern representant Bjørn-Taale Sandberg  
Teknisk-administrativt ansatt Marianne V. Andresen Lars Håkedal
Studentrepresentanter

Synnøve N. Helgesen (VH22)
Rifat Naim (H22V23)

Hjalmar Andersen (H22V23)
Helene Nordrum Grun (H22V23)

 Tidligere styreperioder: 2009–12, 2013–16, 2017–20.

Publisert 20. okt. 2010 12:58 - Sist endret 4. nov. 2022 15:42