English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Kontorsjef er styresekretær.

Representanter 2017-2020

  Faste representanter Vararepresentanter
Instituttleder Ellen Munthe-Kaas  
Nestleder Petter Nielsen  
Fast vitenskapelig ansatte Andreas Austeng
Alma Leora Culén
1.: Stephan Oepen
2.: Kristin Braa
Midlertidig vitenskapelige ansatte Terje Aksel Sanner  
Ekstern representant Oddvar Hesjedal  
Teknisk-administrativt ansatt Lars Håkedal Kristin Broch Eliassen
Studentrepresentanter Karl Totland (H18)
Zixuan Liu (V18+H18)
Ingeborg Nes (vara V18+H18)
Henrik LIlleengen (vara V18+H18)
Publisert 20. okt. 2010 12:58 - Sist endret 9. nov. 2018 15:41