Forsiden IFI

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater. Alle emner innen informatikk og entreprenørskap.

Personer

Finn ansatte og studenter


Åpningstider

Romoversikt

Velkommen til studiestart ved IFI

#ifistudentliv

Velkommen til frokost i Escape, forkurs i informatikk, fadderordningen og en rekke arrangementer utover i uken.

For nye bachelorstudenter   For nye masterstudenter

Program for studiestartuken

Forskning