Arrangementer

Kommende arrangementer

Image may contain: Tie, White-collar worker, Chin, Forehead, Tie.
Tid: 9. juni 2020 12:00

Doctoral candidate Hemin Ali Qadir at the Department of informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis Development of Image Processing Algorithms for the Automatic screening of Colon Cancer Based on Video Capture for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Tie, White-collar worker, Chin, Forehead, Tie.
Tid: 16. juni 2020 13:00

Doctoral candidate Elise Østmo at the Department of informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis Coordinating Patient Information in HIV/AIDS Care with Hybrid Health Information Systems for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Tie, White-collar worker, Chin, Forehead, Tie.
Tid: 18. juni 2020 13:00

Doctoral candidate Antonio Gonzalez Burgueño at the Department of informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis: Formal Analysis for Security Ceremonies for the degree of Philosophiae Doctor.

Gruppebilde av glade uteksaminerte studenter
Tid og sted: 23. juni 2020 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2020 til en  formell seremoni med utdeling av midlertidige vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

A group of happy students
Tid og sted: 23. juni 2020 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

The Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the Spring semester of 2020 to a formal reception. There will be a ceremony where candidates will be awarded a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!