Arrangementer

Kommende 5 dager

23 mai
Tid og sted: 23. mai 2019 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Elisabeth Fruijtier at the Department of Informatics will hold a trial lecture with the topic:

"Changing views of development in ICT4D”

Tid og sted: 23. mai 2019 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Elisabeth Fruijtier at the Department of Informatics will be defending her dissertation for the degree of PhD:

"Scaling ICT4D Sustainably: A Naturalistic Inquiry of District Health Information Software (DHIS) 2"

24 mai
Tid og sted: 24. mai 2019 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Karina Vieira Hoel at the Department of Informatics will hold a trial lecture with the topic:

"Electromagnetic properties of metamaterials for mm-wave applications”

Tid og sted: 24. mai 2019 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Karina Vieira Hoel at the Department of Informatics will be defending her dissertation for the degree of PhD:

"Exploring New Design Possibilities of Broadband, Passive Microwave Systems with Additive Manufacturing"

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 28. mai 2019 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Francisco Javier Velázquez-García at the Department of Informatics will be defending his dissertation for the degree of PhD:

"Middleware Mobility Services for Self-adaptive Multimedia Processing in Ubiquitous Computing Environments"

Tid og sted: 19. juni 2019 14:00 - 16:00, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2019 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 28. juni 2019 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Francisco Javier Velázquez-García at the Department of Informatics will hold a trial lecture with the topic:

“Cyber Foraging: History and Future”

Tid og sted: 11. aug. 2019 16:00 - 20:00, Ole-Johan Dahls hus

Jentedagen søndag 11. august er for alle jenter som skal begynne på ett av våre bachelorprogrammer eller årsenheten i informatikk denne høsten! Frykter du at Blindern er stort og uoversiktlig? Kjenner du ingen på IFI fra før? Lurer du på hvordan det er å være jente blant mange gutter?

Tid og sted: 12. aug. 2019 09:00 - 14:00, Sophus Lies auditorium

Velkommen til studiestart for alle nye bachelor- og årsenhetstudenter i informatikk mandag 12. august.