Tenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Noregs største forskingsbibliotek.

Realfagsbiblioteket. Informatikk

Bibliotek for studentar og tilsette ved Institutt for informatikk og USIT.

IT-tenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, program, IT-støtte til forsking og utdanning.

Startpakke for IFI-studentar

Bruke eigen maskin i studiane? Startpakka er ei samling informasjon og nyttig programvare som er i bruk i undervisinga ved IFI.

Åpen sone for eksperimentell informatikk

Studentlaboratorium, verkstad og kreativt leikerom.

For skuleelevar