Bestill studentbesøk til din klasse!

Samfunnet har behov for flere med teknologi- og realfagsutdanning, og den største og beste tilbyderen av slike utdanninger er Universitetet i Oslo.

Ønsker du å gi elevene dine inspirasjon til å studere teknologi- og realfag videre? Bestill en student på besøk idag.

Vi tilbyr:

Realfagsformidlerne er en gruppe studenter som ønsker å vise hvorfor realfag er relevant i dag. De studerer selv realfag og har førstehånds kjennskap til studiene og hva de innebærer.

  • Et faglig foredrag tilpasset læreplanmålene
  • Et friskt innblikk i hvordan det er å være realfagsstudent
  • Kunnskap om yrkesmulighetene realfagsstudier gir
  • En presentasjon av realfag med utgangspunkt i konkrete eksempler
  • Informasjon om hvorfor realfag er relevant i dag
  • Informasjon om studietilbudet innen teknologi- realfag ved UiO

Besøket varer i utgangspunktet én skoletime og er gratis.

Vi deler timen i to: 50/50 fagforedrag og studieinfo. 

Ved behov kan opplegget skreddersys.

Send oss en e-post

så kontakter vi deg for nærmere avtale.

Besøk til ungdomsskoler

Kreativ med realfag?

Cathinka studerer materialvitenskap og holder foredrag for ungdomsskolen. Passer for faget utdanningsvalg, alle tre år. 

Hva kan du gjøre med matematikk?

Vidar studerer matematikk og holder foredrag for ungdomsskolen. Passer for faget utdanningsvalg og for klassens time.

Uten nerden stopper verden

Martine studerer fysikk og holder foredrag for ungdomsskolen. Passer for faget utdanningsvalg, alle tre år. 

Karrieremuligheter i teknologi

Cathrine studerer informatikk og har jobbet med entreprenørskap og likestilling innen teknologi. Hun hjelper klassen med å pakke ut tek-begrepet, og snakker om teknologi for en bedre verden. Foredraget passer for ungdomskolen, alle tre trinn. 

Besøk til videregående skoler

to personer ser i kameraProgrammering i realfag

Marius og Philip viser klassen hvordan informatikk og programmering brukes i alle realfag, gjennom et skreddersydd opplegg for ditt fag.

Havforsuring: hva skjer med verdens korallrev?

Simon studerer biovitenskap og holder foredrag om korallrev og deres kamp for overlevelse i møte med klima- og miljøendringer i havet. 

CRISPR – genteknologi som revolusjonerer medisinen

Helene studerer biokjemi og holder foredrag om CRISPR.

Kan fysikere redde liv?

Martine studerer fysikk og holder foredrag om hvordan fysikk blir brukt i behandling av pasienter. 

En reise gjennom tid og rom

Barathy studerer fysikk og astronomi og holder foredrag om vår plass i verdensrommet, om hvite dverger, sorte hull og om hvordan vi prøver å se helt tilbake til universets spede barndom. 

Facebook er en graf/ Etikken i informatikken

Philip studerer informatikk, og kan holde to foredrag. Ett om grafteori og ett om etiske utfordringer innen teknologi. 

Biologistudentens hverdag og muligheter: felt, lab og programmering

Marius studerer biovitenskap, og holder foredrag om hvordan han bruker programmering i forskningen sin, og hva vi kan lære av biller. 

Naturkatastrofer – hvordan håndtere klimautviklingen

Geo-studenten Ingrid holder matematikkorientert foredrag om naturkatastrofer og hva slags kunnskap vi trenger for å håndtere klimaendringene.

Klimakrisen og fornybar energi

Une studerer fysikk og holder foredrag om hvordan vi best kan utvinne grønn energi. Hun kommer inn på solceller og litium-ionbatterier, og om utfordringene med fornybar energi.

Hvorfor funker medisinen?

Andreas studerer farmasi og holder foredrag om legemidler og hvordan de påvirker enkeltmennesket og samfunnet.

Elektromagnetisme og optikk

Fevzi studerer fysikk og holder foredrag om kreftene som påvirker oss. Hva oppfatter vi egentlig  i hverdagen?

Hvordan redde verden med kjemi

Karoline studerer Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi ved UiO, og holder foredrag på Vestlandet om hvordan man kan løse verdensproblemer med kjemi.