Tilbud til skoler

Studentbesøk fra UiO: realfag og teknologi

Er du lærer eller rådgiver og ønsker besøk til din klasse eller skole fra MN-fakultetet? Våre realfagsformidlere kommer gjerne på besøk for å vekke interesse og motivere elevene til å velge realfag.

Ta kontakt på e-post skolekontakt@mn.uio.no for mer informasjon eller for å avtale besøk.

Bildet kan inneholde: photography.

KURT - Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

Ved MN-fakultetet har vi skolelab i biologi, kjemi, fysikk og geofag. Informatikk og matematikk tar også i mot skolebesøk. Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) er et nettverk der Skolelaboratoriene er et bindeledd mellom skoleverket og universitetet.

Skolebesøk på campus

Ønsker du å ta med skoleklassen på besøk på universitetet? Fysikk, kjemi, matematikk, biologi og informatikk tar gjerne imot besøk fra skolene.

Ta kontakt med oss på instituttene.

Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa. Naturfagsenteret skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i naturfag.

logo

Ungforsk

Ungforsk er et arrangement for ungdom der ulike realfaglige forskningsmiljøer viser fram muligheter med realfag.

MN arrangerer Ungforsk annenhvert år, som en del av fakultets bidrag til Forskningsdagene, Norges årlige landsomfattende forskningsfestival.

Arrangementet er et av de største og viktigste av sitt slag i Norge.

ENT3R

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram hvor studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir matematikktrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. klasse på videregående nivå.

logo ent3r