Tilbud til skoler

Studentbesøk fra UiO: realfag og teknologi

Bildet kan inneholde: photography.

Er du lærer eller rådgiver og ønsker besøk til din klasse eller skole fra MN-fakultetet? Våre realfagsformidlere kommer gjerne på besøk for å vekke interesse og motivere elevene til å velge realfag.

Ta kontakt på e-post skolekontakt@mn.uio.no for mer informasjon eller for å avtale besøk.

KURT - Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

Ved MN-fakultetet har vi skolelab i biologi, kjemi, fysikk og geofag. Informatikk og matematikk tar også i mot skolebesøk. Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) er et nettverk der Skolelaboratoriene er et bindeledd mellom skoleverket og universitetet.

Observatoriet

Universitetet i Oslo inviterer Oslos 4.- og 7.-klasser til en annerledes skoledag på Observatoriet på Solli plass.

Skolebesøk på campus

Ønsker du å ta med skoleklassen på besøk på universitetet? Fysikk, kjemi, matematikk, biologi og informatikk tar gjerne imot besøk fra skolene.

Ta kontakt med oss på instituttene.

Ungforsk

Ungforsk er et arrangement for ungdom der ulike realfaglige forskningsmiljøer viser fram muligheter med realfag.

MN arrangerer Ungforsk annenhvert år, som en del av fakultets bidrag til Forskningsdagene, Norges årlige landsomfattende forskningsfestival.

Arrangementet er et av de største og viktigste av sitt slag i Norge.

ENT3R

logo ent3r

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram hvor studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir matematikktrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. klasse på videregående nivå.

Naturfagsenteret

logo

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa.