Utdanning

Masteroppgaver

Har din bedrift aktuelle masteroppgaver for våre studenter?

Ta direkte kontakt med våre institutter 

Arbeidspraksis

MN-fakultetet har arbeidspraksis for utvalgte studieprogram. Ta kontakt hvis din bedrift vil samarbeide om arbeidspraksis for våre studenter.

Tilbud til skoler

Arrangementer, olympiader, skolebesøk hvor vi besøker skole og en annerledes og lærerik skoledag hvor elever kommer til oss.

Undervisningssamarbeid

Gründerskole, forskerskoler og beregningsorientert utdanning.