Oversikt over enheter på MN

Instituttene ledes av instituttledere som rapporterer til fakultetets ledelse og styret. Instituttene organiserer og administrerer kjerneaktivitetene og utgjør det faglige møtepunktet for ansatte og studenter. Basert på forskningsaktivitet skal instituttene ved fakultetet være inndelt i seksjoner.

Institutter

Senter for fremragende utdanning

Senter for fremragende forskning

Senter for fremragende innovasjon

Sentre

Publisert 19. nov. 2010 09:45 - Sist endra 6. sep. 2018 15:45