English version of this page

Valg ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dekanvalg 2020

Våren 2020 gjennomførte Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet dekanatvalg for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024. Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit ble valgt.

Fakultetsstyrevalg 2021

Høsten 2021 gjennomføres valg av representant for midlertidig akademisk ansatte til fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Valgstyret

Fakultetetsstyret har oppnevnt følgende valgstyre for perioden 2021–2024:

  • Professor Ragnhild E. Paulsen, Farmasøytisk institutt
  • Kontorsjef Anne Cathrine Modahl, Institutt for geofag
  • Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll, Kjemisk institutt
  • Student Aina Krogstad

Valgstyret har ansvar for at valg av dekan og prodekan, samt valg til fakultetsstyret gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement.

    Valgsekretariatet

    Fakultetsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat underlagt valgstyret. Seniorrådgiver Jarle Nygard er kontaktperson for valgsekretariatet.

    Les mer: