English version of this page

CBA

naturlandskap

Vi forsker på

Vi studerer samspillet mellom klima, karbonkretsløpet og økosystemer i nordlige breddegrader.

Ledige stillinger

Administrativ leder/senterkoordinator (50%)

Søknadsfrist 15. July 2019

Centre for Biogeochemistry in the Antropocene er et tverrfaglig senter bestående av ansatte ved Institutt for geofag, Institutt for biovitenskap og Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Les mer om senteret på våre engelske sider og i denne artikelen.