English version of this page

CBA

naturlandskap

Vi forsker på

Vi studerer samspillet mellom klima, karbonkretsløpet og økosystemer i nordlige breddegrader.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Kontakt

Senterleder
Dag Hessen

Senterkoordinator
Yeliz Yılmaz

logo

Centre for Biogeochemistry in the Antropocene er et tverrfaglig senter bestående av ansatte ved Institutt for geofag, Institutt for biovitenskap og Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Mest utfyllende informasjon om senteret finnes på våre engelske sider.