English version of this page

CBA

naturlandskap

Vi forsker på

Vi studerer samspillet mellom klima, karbonkretsløpet og økosystemer i nordlige breddegrader.

logo

Centre for Biogeochemistry in the Antropocene er et tverrfaglig senter bestående av ansatte ved Institutt for geofag, Institutt for biovitenskap og Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Mest utfyllende informasjon om senteret finnes på våre engelske sider.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer.