Forside

avansert lab
person i beskyttelsesutstyr, teknisk labutstyr

Forskning

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) er MN-fakultetets satsing på materialer, fornybar energi og IKT. Forskningen holder en høy internasjonal standard, og tiltrekker seg mye ekstern finansiering samt dyktige Ph.D-studenter og postdoktorer.

Finn forskningsprosjekter og se hvordan forskningen ved instituttet er organisert

Finn ansatte og studenter

Tjenester og verktøy

Aktuelle saker

SMN i sosiale medier