English version of this page

Om senteret

Senter for materialvitskap og nanoteknologi er drive av Kjemisk og Fysisk institutt, og er MN-fakultetet si satsing på materiale, fornybar energi og IKT. Forskinga held høg internasjonal standard, noko som tiltrekk mykje ekstern finansiering og dyktige ph.d.-kandidatar og postdoktorar.

Kontakt senteret

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi
Universitetet i Oslo
Sem Sælandsvei 26
0371 Oslo

Tlf: (47) 22 85 73 80
E-post: post@smn.uio.no