English version of this page

Katalyse

Vår visjon:

Rasjonell design av nye og forbedrede katalysatorer basert på fundamental mekanistisk innsikt

Bli med i gruppen!

Følg denne lenken for mer informasjon om mulige masteroppgaver, PhD, Postdoktor osv. i katalyesseksjonen.

 

Om seksjonen

Forskningsseksjonen er bredt sammensatt for trinnvis å kunne oppfylle vår overnevnte visjon.

Seksjonen fokuserer på

  • Metallorganisk syntese og karakterisering av nye, homogene katalysatorer
  • Heterogenisering av metallorganiske komplekser og utvikling av nye mikroporøse strukturer (MOF og zeotype materialer)
  • Mekanismeforståelse gjennom eksperimentelle og teoretiske studier av homogene og heterogene prosesser

Seksjonen har i lang tid fokusert på katalytiske prosesser for foredling av norske naturgassressurser.

 

Fast vitenskapelig ansatte

Førsteamanuensis Mohamed Amedjkouh

Professor Karl Petter Lillerud

Professor Unni Olsbye

Professor Stian Svelle

Professor Mats Tilset

 

Samarbeid

Det nasjonale Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) innen: " Innovative naturgass-prosesser og -produkter" er ledet herfra.
Nettside: www.ingap.uio.no

Deler av forskningsvirksomheten er organisert under Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN). Gruppen har, sammen med Forskningsgruppen for Funksjonelle uorganiske materialer og SINTEF Prosesskjemi, dannet Geminisenteret CATMAT; CATalytic MATerials and adsorbents. Gruppen har også et omfattende og aktivt internasjonalt samarbeid.

 

Ressurser

Seksjonen er godt utstyrt for katalytisk testing med mikroreaktorer, for syntese av faste materialer og for metallorganisk syntese. Vi har tilgang til avansert karakteriseringsutstyr gjennom lokalt og internasjonalt samarbeid.

Katalyseforskning omfatter store deler av kjemien. Et omfattende samarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er derfor nødvendig for å kunne utnytte ekspertise på tilstøtende felt og spesialisert dyrt utstyr.

 

Publisert 11. nov. 2010 12:52 - Sist endret 10. apr. 2018 14:40

Kontakt