English version of this page

Katalyse

Katalyseseksjonen, 14.09.2018 

Bli med i gruppen! Master oppgave, PhD, PostDoc,...

 

Vår visjon:

Rasjonell design av nye og forbedrede katalysatorer basert på fundamental mekanistisk innsikt

 

Om seksjonen

Forskningsseksjonen er bredt sammensatt for trinnvis å kunne oppfylle vår overnevnte visjon.

Seksjonen fokuserer på

  • Metallorganisk syntese og karakterisering av nye, homogene katalysatorer
  • Heterogenisering av metallorganiske komplekser og utvikling av nye mikroporøse strukturer (MOF og zeotype materialer)
  • Mekanismeforståelse gjennom eksperimentelle og teoretiske studier av homogene og heterogene prosesser