English version of this page

Forskningsseksjoner

Forskningen ved Kjemisk institutt er organisert disiplinær og tematisk. Disiplinær er instituttet organiserit i åtte spesialiserte forskningsseksjoner. Tverrfaglige, eller tematiske, aktivitetenr finnes på tvers av forskningsgrupper, institutter og fakulteter.