Livet rundt studiene

Studentorganisasjoner

Studentdemokrati

Kjemisk fagutvalg er kontaktorgan mellom studentene og instituttet, og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Felles for alle studenter ved UiO