Kontakt Kjemisk institutt

Postadresse

Kjemisk institutt
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo  

Besøksadresse

Sem Sælandsvei 26
0371 Oslo.
(Kjemibygningen, bygning nr. 23).
Varelevering: Innkjøring fra Apalveien til Kjemisk Sentrallager

Finn fram

Studiehenvendelser

Presse, publikum

Generelle henvendelser

Henvendelser i en nødsituasjon

Instituttledelsen

Publisert 18. okt. 2010 11:44 - Sist endret 1. nov. 2021 13:05