Strategi

Kjemisk institutt har, som Norges største fagmiljø innenfor kjemi, et betydelig nasjonalt ansvar for forskning, utdanning og formidling. Vår strategi bygger opp under overordnet strategi for UiO.

Visjon

Kjemisk institutt har et skapende miljø med motiverte medarbeidere som til sammen leverer landets beste kjemiundervisning og er toneangivende i Norden innen forskning.

Virksomhet

Kjemisk institutts hovedvirksomhet er forskning, utdanning og formidling.

Strategiske planer

Strategisk plan for Kjemisk institutt 2010-2016 (pdf)

Interne dokumenter

Interne arbeidsdokumenter har begrenset tilgang.

 

 

Publisert 17. des. 2010 10:41 - Sist endret 24. mai 2019 09:32