English version of this page

Strategi

Kjemisk institutt har, som Norges største fagmiljø innenfor kjemi, et betydelig nasjonalt ansvar for forskning, utdanning og formidling. Vår strategi bygger opp under overordnet strategi for UiO.

Virksomhet

Kjemisk institutts hovedvirksomhet er forskning, utdanning og formidling.

Visjon 

Kjemisk institutt har et skapende miljø med motiverte medarbeidere som til sammen leverer landets beste kjemiundervisning og er toneangivende i Norden innen forskning.

Strategidokumenter

Publisert 17. des. 2010 10:41 - Sist endret 24. nov. 2022 12:10