Samarbeid med instituttet

Sist endret 4. juli 2019 11:14 av Elina Melteig

Instituttet har en sentral rolle innen flere langsiktig forpliktende allianser mellom MN-fakultetet og aktuelle forskningsinstitutter og kompetansemiljøer. Dette gir oss større fagmiljøer, høyere forskningskvalitet og tilgang til og god utnyttelse av tyngre forskningsinfrastruktur.

Gjennom systematisk samarbeid vil instituttet kunne lykkes bedre innen nasjonal og internasjonal forskning og innen FoU-samarbeid med næringsliv og forvaltning.