English version of this page

Om instituttet

Kjemisk institutt tilhøyrer det sentrale kjemimiljøet i Noreg. Her finn du eit breitt undervisningstilbod av høg kvalitet og forsking av internasjonal toppklasse. 

kjemibygningen om sommeren

Kontakt

Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 54 46
E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no

Naudsituasjon

Åpningstider

man - fre: 07.00 - 18.00

Ledige stillinger ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

Ledige stillinger ved instituttet

Helse, miljø og tryggleik

Les beredskapsplan og informasjon om HMS ved instituttet.

Samarbeid

Samarbeid med Kjemisk institutt

Forskingssamarbeid

Arrangementer

27 mai
09:00, Academic Writing Centre, Georg Sverdrups hus
27 mai
10:00, Zoom: Academic Writing Centre