Om instituttet

Kjemisk Institutt tilhøyrer det sentrale kjemimiljøet i Noreg. Her finn du eit breitt undervisningstilbod av høg kvalitet, og forsking av internasjonal toppklasse. 

Helse, miljø og tryggleik

Les beredskapsplan og informasjon om HMS ved instituttet.

Samarbeid

Samarbeid med Kjemisk institutt

Forskingssamarbeid

Kontakt Kjemisk institutt

Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 54 46
E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no
 

Kontakt i ein naudsituasjon

Arrangement

i dag sep.
14:30, Launch Stage, Glassgaten, Oslo Science Park
27 sep.
14:30, Store Auditorium, Kristen Nygaard Hus, Gaustadalléen 23A
28 sep.
10:15, Auditorium 3, Kjemibygningen
28 sep.
13:15, Aud. 2, Kjemibygningen
25 okt.
12:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 206