English version of this page

Om instituttet

Kjemisk institutt tilhøyrer det sentrale kjemimiljøet i Noreg. Her finn du eit breitt undervisningstilbod av høg kvalitet og forsking av internasjonal toppklasse. 

kjemibygningen om sommeren

Kontakt

Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 54 46
E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no

Naudsituasjon

Åpningstider

man - fre: 07.00 - 18.00

Ledige stillinger ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

  • Rådgiver innen forskningsadministrasjon
    Avdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
    Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 28. august 2022

Ledige stillinger ved instituttet

CompSci - Call 2 - Marie Sklodowska-Curie PhD Fellowships in Natural Sciences - 17 positions

Søknadsfrist: 1. februar 2022

Helse, miljø og tryggleik

Les beredskapsplan og informasjon om HMS ved instituttet.

Samarbeid

Samarbeid med Kjemisk institutt

Forskingssamarbeid