Kommende 5 dager

i dag aug.
Tid og sted: 15. aug. 2018 09:30 - 16. aug. 2018 13:00, Sophus Lies Auditorium
Tid og sted: 15. aug. 2018 19:00 - 20:30, Arendal, UiOs skip MS Sunnhordland, Langbryggen

Akademia og industri er gjensidig avhengig av hverandre for at ideer med utspring i grunnforskning skal tas videre til produkt. Gjennom innovasjonsprogrammet SPARK Norway som er etablert ved UiO, tar vi ut det beste fra begge sider for å bidra til økt verdiskaping innen livsvitenskap. Hvilke gap fyller SPARK-programmet? Og er dette modell som bør spres til hele Norge?

16 aug.
Tid og sted: 15. aug. 2018 09:30 - 16. aug. 2018 13:00, Sophus Lies Auditorium
Tid og sted: 16. aug. 2018 12:30 - 14:00, Fysikkbygningen

MatNat arrangerer 16. august sitt REAL Undervisning for alle undervisere ved fakultetet, se program her. Vi oppfordrer alle til å melde seg på.

Fysisk institutt følger opp etter lunsj med en parallellsesjon, se program under.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 20. aug. 2018 10:00 - 11:00, Kjemikantinen, kjemisk institutt

Emnet generell kjemi har nå fått et løft i form av en interaktiv nettside.

Tid og sted: 29. aug. 2018 12:00 - 13:00, Auditorium 174, Gydas vei 8

Debra Kennedy will give the lecture "MotherSafe – two decades of experience with counseling women and HCP about medication safety in pregnancy and breast feeding".

logo
Tid og sted: 30. aug. 2018 08:30 - 10:00, Georg Sverdrups hus: undervisningsrom 1

A hot shot scientist or future employer asks you about your project. Do you panic and mumble incomprehensibly or do you step up and pitch yourself?

Tid og sted: 30. aug. 2018 09:00 - 17:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

The inaugural Oslo Symposium on Ecology, Evolution, and Genomics will be held on Thursday, 30 August 2018. The theme is: “Bridging the Fundamentals of Ecology, Evolution, and Genomics: Challenges and Solutions”. The co-organisers are CEES Chair Nils Chr. Stenseth and CEES Researcher Jeffrey Hutchings (Dalhousie University, Canada).

Tid og sted: 4. sep. 2018 14:15 - 15:15, Niels Henrik Abels hus, 8th floor

Paolo Vidoni (Department of Economics and Statistics, University of Udine) will give a talk on September 4th at 14:15 in the Seminar Room 819, Niels Henrik Abels hus, 8th floor.